Knepet: Så höjer du värdet på din bostad

TEKNIK

”Bäst blir investeringen i tätbefolkade områden”

Foto: FreeDigitalPhotos.net
Ett bergvärmesystem betalar sig självt – samtidigt som husets värde ökar.

Att installera bergvärme kan ge oväntat klirr i kassan.

Allt fler villaägare i Sverige har redan hakat på trenden.

– Bergvärmesystemet betalar av sig självt – samtidigt som husets värde ökar, säger Andreas Molin, vid avdelningen för energisystem på Linköpings universitet.

De två vanligaste värmesystemen i småhus är luftburen (direktverkande) eller vattenburen värme. Med det första alternativet tillförs el rakt in i elementen. Med det andra värms i stället vatten upp och cirkulerar runt i elementen. I regel är det oftast bästa alternativet, eftersom den direktverkande elen har ett rörligt pris och kan bli dyrare i längden.

Det vattenburna systemet kan däremot värmas upp av förnyelsebara energikällor – som exempelvis solecellsmatad bergvärme – som i dag är ett av de mest populära alternativen.

– En bergvärmepump tar vara på den jordenergi som har lagrats i berget och höjer temperaturen till din önskade nivå. Solcellerna skapar el som driver bergvärmepumpens kompressor. På så vis betalar bergvärmesystemet av sig självt – samtidigt som husets värde ökar, säger Andreas Molin.

”Klart att folk bryr sig”

Det bästa är förstås om det redan finns ett vattenburet system i huset. Om inte, så kan det trots allt vara en god investering eftersom det kan bli billigare i längden. Bäst blir investeringen för villaägare i mer tätbefolkade områden där husen är lite dyrare.

– Bor du i ett område där villorna kostar en miljon eller mer, så är det klart att folk också bryr sig om vad de får för värmesystem. För det som gör folk villiga att betala mer för en villa är ju vad den slutgiltiga driftkostnaden blir – med värme, bolån och amorteringar.

Kan spara hela 50 till 70 procent

I snitt kan ett bergvärmesystem ge en energibesparing på hela 50 till 70 procent, enligt Energimyndighetens beräkningar. Systemet kräver bara en berggrund. Där borras ett 100-200 meter djupt hål och i det förs en slang med vatten och frostskyddsvätska ner. Med bergvärmepumpens hjälp värms detta sedan upp och skickas vidare till husets värme- och vattensystem.

För att veta vilken pump du ska ha bör du enligt Energimyndighetens rekommendationer dock känna till ditt hus maximala effektbehov. En bra värmepump ska klara minst 60 till 70 procent. Då täcks drygt 90 procent av det årliga energibehovet, eftersom det är få dagar under året som är riktigt kalla.
Källa: Energimyndigheten

ARTIKELN HANDLAR OM