Uppvärmningskostnaden – kommun för kommun

1 av 16
TEKNIK

Kostnadsjämförelse för den årliga uppvärmningskostnaden för småhus redovisad på kommunal niva

Källa: Uppvärmning i Sverige 2011

ARTIKELN HANDLAR OM