Experten: Så minskar du rånrisken i butiken

”Det behövs inga stora insatser”

NYHETER

Så sent som i fjol var Söderort butiksrånens högborg i Sverige.

Men tack vare ett samarbete mellan polisen och Svensk Handel har statistiken halverats under årets första halva.

– Det behövs inga stora insatser för att det ska bli mycket bättre, säger Dan Gustavsson, brottsförebyggare på Söderortspolisen.

2009: Söderort i Stockholm står för 13 procent av Sveriges totala statistik över butiksrån – lika många som hela Storgöteborg.

2010: Butiksrånen i Söderort har minskat med hälften under årets första halva. En otrolig utveckling som till mångt och mycket kan tillskrivas Söderortspolisen och Svensk Handel, som inlett ett samarbete för att hindra rånutvecklingen.

”Sista riskgruppen”

– Vi såg den negativa utvecklingen och redan under hösten 2009 började närpolisen besöka de butiker som tidigare varit utsatta för rån, och butiker i samma miljöer.

– Det är nämligen framförallt en typ av butiker som blir utsatta för rån överhuvudtaget, mindre butiker i vissa specifika bostadsområden. Mer centralt händer det nästan aldrig, bortsett från guldsmeder och klockhandlare. Den sista riskgruppen är större livsmedelskedjor som ligger avsides, säger Dan Gustavsson, brottsförebyggare på Söderortspolisen.

”En lång väg”

Från och med i år kan butikerna i Söderort skaffa en certifiering, under förutsättning att man uppfyller samtliga krav i ett 13-punktsprogram som polisen tagit fram.

– Det handlar om att utbilda butiksägarna och hjälpa dem att ta eget ansvar, polisen kan tyvärr inte vara överallt. Om handlarna uppfyller de punkter som finns i programmet har de kommit en lång väg för att minska rånrisken. Med certifikatet får de dessutom dekaler som visar att det är en säker butik och bara det gör ju att butiken blir än mindre attraktiv för en potentiell rånare, säger Dan Gustavsson.

Spara pengar

Enligt polisens statistik är rånarna oftast mellan 14 och 25 år och butiksrånen sker oftast mellan klockan 18 och 22. Och kanske det värsta av allt, butiksinnehavarna hotas ofta med skjutvapen. Att göra en del investeringar kan spara mer än bara pengar.

– Att bli utsatt för ett rån kan vara väldigt traumatiskt. Att investera lite i till exempel ett bättre larmsystem kan definitivt vara värt pengarna. Det handlar inte om några jättesummor och det behövs inga stora insatser för att det ska bli mycket bättre, säger Dan Gustavsson.

FAKTA

Så minskar du rånrisken i din butik

Se till att det går att betala med kort

Det är väldigt enkelt. Ju mer kontanter i rörelse, desto större är rånrisken. Avgiften kan vara något hög för en liten handlare, men med Svensk Handels nya kortavtal betalar man bara 68 öre per transaktion vilket är överkomligt för de allra flesta.

Köp en sedelbox

För ungefär 700 kronor får du en bra, men låsanordning, som du kan förvara på ett annat ställe. Finns inte de stora sedlarna i kassan minskar gärningsmännens incitament för att genomföra ett rån. Värdeskåp för kontanter och värdepapper på annat ställe än butiken rekommenderas också.

Skaffa ett bra larmsystem

Det kan kosta lite, men det är oerhört viktigt att få kontakt med polisen så fort som möjligt.

Se till att det är bra insyn i butiken

Reklam, varor, och till och med för mycket buskar utanför butiken är saker som lockar en potentiell gärningsman. Se till att det är ljust och att insynen är god för förbipasserande. Det gör butiken betydligt mindre attraktiv för rån.

Utbilda dig

Har du en större butik, skaffa en säkerhetsansvarig . Handlar det om en mindre butik där i princip bara du som ägare jobbar, se till att sätta i dig i frågan och genomför de åtgärder som minskar risken för rån. Det handlar om att ta eget ansvar, polisen kan tyvärr inte vara överallt.