Dyra böter för spridning av privata filmer på nätet

Ändringar föreslås i lagen om kameraövervakning

NYHETER

Högre skadestånd för att lägga ut privata filmer på nätet.

Det föreslår nu en lagman som ändring i lagen.

Kameror följer vårt liv från morgon till kväll – i tunnelbanan, på busstationen, utanför kontoret, i butiker, på allmänna platser.

Men också med de privata bilderna. Privata bilder sprids i allt större utsträckning på communitys och sajter på nätet. Youtube, Facebook, MySpace och alla olika ”mingelbildssajter” sprider bilder till tusentals, bara timmar efter att de tagits.

Kamerorna som filmar oss förhindrar våld och inbrott och de hjälper till att fånga brottslingar. Men de gör också att vi är registrerade – och i fel händer kan övervakningen bli till en grov integritetskränkning.

När de privata filmerna från ett sprucket förhållande sprids på nätet, då är det plötslig inte kul längre.

Gammal lag

Lagen som reglerar denna övervakning, och ska se till att vår integritet inte kränks, är lagen om allmän kameraövervakning. Den kom till 1998.

Nu har lagmannen Margareta Åberg från Göteborg, på uppdrag av regeringen, utrett reglerna för kameraövervakning. Och kommit fram till att de behöver förnyas.

Margareta Åberg vill att den som drabbas och kränks när filmer från privata filmsessioner sprids vidare, ska kunna få ett större skadestånd. I framtiden kan det alltså bli dyrt för den som lägger till exempel lägger ut nakenbilder på exet på nätet.

Mer övervakning

Margareta Åberg vill också göra det lättare att få tillstånd för kameraövervakning.

Butiker, banker och affärslokaler ska bara kunna anmäla att de vill sätta in en övervakningskamera, istället för att behöva söka kameratillstånd hos en myndighet som det är idag.

Man måste också bli bättre på att använda de kameror som redan finns, menar Margareta Åberg.

Som exempel pekar hon på att polisens användning av kameraövervakning ibland är bristfällig.

På kameraövervakade gator i centrala Landskorna har våldsbrotten trots inspelningen ökat. Samtidigt har polisen bara begärt ut filmer från fem av 43 polisanmälda våldshändelser, när de utrett brotten.

ARTIKELN HANDLAR OM