Framtiden ser ljus ut för fotografer

Undersökning visar på hårda tider men ljus framtid

Foto: sxc.hu
NYHETER

Det är svårt att försörja sig som fotograf.

Men framtiden ser ljus ut, visar en stor undersökning av Svenska Fotografers förbund.

Svenska fotografers yrkesförbund är Sveriges äldsta organisation för yrkesfotografer, och dessutom den största med nära 2000 medlemmar.

Förbundet har under 2009 presenterat en undersökning av yrkesfotografernas situation och framtidsutsikter. Den visar på detta:

Det är svårt att försörja sig som fotograf.

Men framtiden ser ändå ljus ut för yrkesfotograferna.

Nödvändigt med extraknäck

Enligt undersökningen är det en stor del av de som skriver ”fotograf" på visitkortet, som inte har fotografin som huvudinkomst. Det är svårt att leva på sin fotografi.

Många fotografer kör taxi eller buss för att få ekonomin att gå ihop.

– Det är slående att det är en så stor grupp som tjänar så lite pengar, kommenterar Paul Vestergren, koordinator på SFF, i undersökningen.

Samtidigt är intresset för yrket stort bland unga svenskar. Nya utbildningar kommer hela tiden och i och med internet så är det lätt att publicera sig på bloggar och liknande, och därmed lättare att visa upp sig och sina bilder. Konkurrensen är hård.

Större möjligheter

Det finns dock stora möjligheter för fotograferna att skaffa sig arbete i framtiden. Enligt Svenska fotografers förbund ökar behovet av yrkesfotografer.

Dock behöver fotograferna bli bredare i sin kunskap. Det räcker inte längre att bara kunna ta en bra bild. Liksom inom många yrkesområden ökar behovet av att kunna ikläda sig flera olika roller, och dessutom kunna tala för sig och marknadsföra sig själv.

FAKTA

Att tänka på för fotografer som vill lyckas i framtiden:

1. Allt viktigare att vara entreprenör

2. Stor påverkan i och med övergången från analogt till digitalt

3. Från tydliga yrkeskategorier till genreupplösning

4. Ökade krav på fotografer

5. Upphovsrättens skydd för fotografier

6. Framtida betalningsmodeller

7. Allt viktigare att lyfta fotografiet som konst

8. Miljömärkta fotografer

9. Goda möjligheter för fotografer

(Källa: Svenska Fotografers Förbund)