Forskare: Sverige blir jämställt – om fyra år

Kvinnor kan vänta sig lika karriärmöjligheter som män

NYHETER

Ska du ta examen 2014 och är kvinna?

Då kan du vänta dig lika goda karriärmöjligheter som män – i alla fall om man ska tro färsk statistik från Nyckeltalsinstitutet.

– Enligt vår statistik kommer män och kvinnor ha samma möjligheter att bli chef om fyra år, säger Bino Catasús, sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet och Professor vid Stockholms Universitet.

Undersökningsföretaget Nyckeltalsinstitutet har mätt karriärmöjligheterna för män och kvinnor sedan 1996. I går kom de med sin årliga rapport – en positiv sådan. Enligt mätningarna blir nämligen Sverige allt mer jämställt.

– När mätningarna började fanns det knappt hälften så många kvinnliga chefer som det borde vara, idag fattas det mindre än 15 procent, säger Bino Catasús, professor vid Stockholms universitet och sakkunnig i Nyckeltalsinstitutet.

Undersökt 500 000 anställda

Nyckeltalsinstitutet har kommit fram till siffrorna genom att undersöka cirka 500 000 anställda på Sveriges kommuner, landsting och företag. Och enligt statistiken kan vi vänta oss ett jämställt Sverige – om fyra år.

– Fortsätter trenden kommer kvinnor och män ha samma karriärmöjligheter 2014, säger Catasús.

Undersökningsföretaget räknar även med att antalet kvinnliga chefer ska vara baserat på hur många som är anställda.

– Är 80 procent av de som jobbar på företaget kvinnor, ska 80 procent av cheferna vara kvinnor, säger Catasús.

ARTIKELN HANDLAR OM