Här är facit till högskoleprovet

NYHETER

Här är frågorna till ORD-delen på årets högskoleprov. Ett delprov som mäter dina ordkunskaper.

Facit hittar du i faktarutan nedan. Lycka till!

1. fabel

A intetsägande fras

B högtidligt tal

C moraliserande saga

D dagdröm

E falsk anklagelse

2. koncern

A bolagsgrupp

B familjeföretag

C industrigren

D exportföretag

E dotterbolag

3. högmodig

A orädd

B självbelåten

C överdriven

D påstridig

E egoistisk

4. eventualitet

A antagande

B konsekvens

C tillställning

D avslutning

E möjlighet

5. samarit

A fattig människa

B helig man

C ensam människa

D självplågare

E hjälpsam människa

6. befängd

A osjälvständig

B orättvis

C orimlig

D omedgörlig

E overklig

7. jokk

A trämugg

B renkalv

C fjällbäck

D sångstil

E vandringsstav

8. sovring

A tolkning

B övertalning

C kvalificering

D gallring

E genomgång

9. tempus

A tidsform

B ordklass

C meningsbyggnad

D grundform

E satsdel

10. dagslända

A tillfällig ljusning

B ny tanke

C positiv utveckling

D daglig vana

E kortlivad företeelse

11. griller

A dolda avsikter

B misstankar

C underliga idéer

D förhoppningar

E heta känslor

12. otvunget

A helt och hållet

B övertygat

C i högsta grad

D nyfiket

E ledigt och säkert

13. skövla

A hyvla

B samla in

C vräka

D rensa ut

E ödelägga

14. uppdaga

A förnya

B avslöja

C komplettera

D påbörja

E väcka

14. uppdaga

A förnya

B avslöja

C komplettera

D påbörja

E väcka

15. sura

A heltäckande slöja

B kapitel i Koranen

C klocktorn

D böneutropare

E helig plats

16. föreligga

A finnas

B tyckas

C hinna med

D tillmötesgå

E presentera

17. korpulent

A fetlagd

B generös

C högdragen

D förfinad

E pratglad

18. formalisera

A uppställa regler för

B konservera

C skulptera

D hålla på etiketten

E slutföra

19. pådrag

A sensationell nyhet

B oönskad publicitet

C rättslig följd

D insats av resurser

E oväntat motstånd

20. hematologi

A läran om minnet

B läran om jordrörelser

C läran om dofter

D läran om blodet

E läran om örter

21. spatiös

A mystisk

B rymlig

C rofylld

D dyrbar

E fyllig

22. kakofoni

A missljud

B lustigheter

C uppståndelse

D vansinne

E orimligheter

23. tillgodose

A tillönska

B tillkännage

C tilldela

D tillfredsställa

E tillfoga

24. ympa

A förädla ett fruktträd

B avverka skog

C torrlägga mark

D rensa ogräs

E förse med näring

25. glupande

A oväntad

B opålitlig

C omåttlig

D oansvarig

E oförskämd

26. karg

A ofruktbar

B köldhärdig

C utbränd

D torr

E övergiven

27. få sina fiskar varma

A få det man väntat på

B få mycket att göra

C få beröm

D få mer än man önskat

E få en utskällning

28. andefattig

A avhållsam

B ogudaktig

C omoralisk

D intetsägande

E obegåvad

29. passepartout

A överskrift

B inramning

C dans

D text

E visa

30. relevans

A jämförelse

B likhet

C återkoppling

D giltighet

E funktion

31. förfaren

A skicklig

B snobbig

C allmänbildad

D medveten

E metodisk

32. ockra

A mönster

B tyg

C matta

D keramik

E färg

33. synas

A föreställa

B förevisa

C förespråka

D förebåda

E förefalla

34. indolens

A håglöshet

B munterhet

C avsky

D begåvning

E tvekan

35. vara livegen

A vara unik

B stå utanför

C vara ofri

D ha udda åsikter

E vara självständig

36. aritmetik

A symbolvärld

B taktkänsla

C räknelära

D formgivning

E konstruktionsteknik

37. påbjuda

A anbefalla

B fylla på

C ge ett bud

D möjliggöra

E välkomna

38. indignerad

A upprörd

B häpen

C oskyldig

D högfärdig

E inåtvänd

39. förta

A ta bort

B öka

C undvika

D överdriva

E ta över

40. namne

A person som har ett mycket ovanligt namn

B person med samma namn som någon annan

C persons egenhändigt skrivna namnteckning

D person vars namn många känner till

E person som fått ge namn åt en ny produkt

FAKTA

Facit:

1: C

2: A

3: B

4: E

5: E

6: C

7: C

8: D

9: A

10: E

11: C

12: E

13: E

14: B

15: B

16: A

17: A

18: A

19: D

20: D

21: B

22: A

23: D

24: A

25: C

26: A

27: E

28: D

29: B

30: D

31: A

32: E

33: E

34: A

35: C

36: C

37: A

38: A

39: A

40: B

Minimedia

ARTIKELN HANDLAR OM