Sämst i Sverige på att få godkänt

”Det här avspeglar utbildningsutbudet”

NYHETER

Studenterna på Högskolan på Gotland är sämst i Sverige att få godkända betyg.

Det visar ny statistik från högskoleverket.

– Det här avspeglar utbildningsutbudet på Sveriges lärosäten, säger Lena Eriksson på Högskoleverket.

Foto: Ingalill Snitt
Ringmuren, Gotland.

Det Högskoleverket som mätt prestationsgraden (antalet studenter som klarade 60 högskolepoäng under läsåret 2008/2009) på Sveriges lärosäten. Och sifforna talar sitt tydliga språk. Det är på skolorna som erbjuder flest yrkesutbildningar som flest får godkända betyg.

”Avspeglar utbildningsutbudet”

Bäst i Sverige var Röda Korsets högskola, Karolinska institutet och Sophiahemmets högskola där drygt 90 procent av högskolepoängen slutfördes.

– Den här statistiken avspeglar utbildningsutbudet på Sveriges universitet och högskolor. Lärosätena som är i topp har många yrkesutbildningar, där studenterna ofta är inriktade att slutföra kurserna, säger Lena Eriksson på Högskoleverket.

”Inte samma press”

Sämst i Sverige är Högskolan på Gotland, med många distans och fristående kurser på utbudet. Där fick bara 55 procent godkänt.

– De som läser fristående kurser gör det ofta av eget intresse och har inte samma press att slutföra poängen, säger Lena Eriksson.

FAKTA

Så många får godkända betyg:

1. Röda korsets högskola: 95 procent

2. Karolinska institutet: 94 procent

3. Sophiahemmet högskola: 89 procent

4. Sveriges lantbruksuniversitet: 89 procent

5. Ersta Sköndal högskola: 87 procent

6. Gymnastik- och idrottshögskolan: 85 procent

7. Linköpings universitet: 85 procent

8. Chalmers tekniska högskola: 84 procent

9. Luleå tekniska universitet: 83 procent

10. Kungliga tekniska högskolan: 83 procent

11. Örebro universitet: 82 procent

12. Mälardalens högskola: 81 procent

13. Uppsala universitet: 81 procent

14. Umeå universitet: 81 procent

15. Göteborgs universitet: 81 procent

16. Högskolan i Borås: 80 procent

17. Högskolan i Jönköping: 80 procent

18. Karlstads universitet: 80 procent

19. Högskolan i Kristianstad: 79 procent

20. Högskolan i Kalmar: 79 procent

21. Lunds universitet: 79 procent

22. Högskolan i Väst: 78 procent

23. Malmö Högskola: 78 procent

24. Högskolan i Gävle: 77 procent

25. Högskolan i Halmstad: 76 procent

26. Högskolan i Skövde: 76 procent

27. Stockholms universitet: 76 procent

28. Växjö universitet: 76 procent

29. Södertörns högskola: 74 procent

30. Högskolan i Dalarna: 72 procent

31. Blekinge tekniska högskola: 71 procent

32. Mittuniversitetet: 67 procent

33. Försvarshögskolan: 61 procent

34. Högskolan på Gotland: 55 procent

Det totala genomsnittet i Sverige låg på 79 procent.

Källa: Högskoleverket