Här är Sveriges mest välutbildade kommun

53 procent av invånarna har utbildat sig efter gymnasiet

1 av 3 | Foto: Staffan Larsson
NYHETER

Danderyd har Sveriges mest välutbildade invånare.

I Stockholmskommunen har 53 procent pluggat på högskolan efter gymnasiet.

– Att det finns höga inkomster i kommunen spelar så klart roll, säger Michael Karlsson, utredare på Statistiska centralbyrån.

Danderyd, Lund, Lidingö och Lomma. Där har ni kommunerna där fyra av tio i åldrarna 25-64 har utbildat sig minst tre år på högskolan efter gymnasiet. Det är Statistiska centralbyrån som kartlagt utbildningsnivån i Sverige. Och resultatet talar sitt tydliga språk.

God tillgång på arbeten

Det är i storstadsregionerna som man i högst utsträckning studerat på högskolan efter gymnasiet.

– I Stockholmsområdet finns det en god tillgång på arbeten som kräver utbildning. Man har även en gynnsam befolkningssammansättning då den yngre befolkningen har en högre utbildningsnivå än de äldre, säger Michael Karlsson, utredare på Statistiska centralbyrån.

Utbildningsnivån har ökat

Enligt SCB har utbildningsnivån ökat generellt de senaste åren i Sverige (riksgenomsnittet ligger på 23 procent), främst i storstäderna och de välbärgade kommunerna.

– Att det finns höga inkomster i kommunerna spelar så klart roll. Men den största anledningen till den höga utbildningsnivån är att det finns en god tillgång på universitetsutbildningar, säger Karlsson.