Här är studenterna med högst skulder

Här är invånarna som har de högsta studieskulderna i Sverige

Foto: GUSTAV MÅRTENSSON
NYHETER

Här är länet där man lånat allra mest pengar för att studera.

Stockholmarna har de allra högsta studielånen i Sverige.

Lägsta skulderna har man i Jönköping.

Enligt siffror från CSN så är det storstadslänen som har i genomsnitt de högsta studieskulderna.

Personer bosatta i Stockholms län har lånat allra mest pengar för att studera. Den genomsnittliga studieskulden för personer i Stockholm är 143 034 kronor. Allra lägst studieskuld har Jönköpingslän som har i genomsnitt 107 545 kronor i skuld per person.

Under januari månad ska 1,5 miljoner svenskar ha fått besked om sina studieskulder. Sammanlagt är svenskarna skyldiga svenska staten cirka 186 miljarder kronor.

– Skulderna har i de flesta länen ökat något under det gångna året. Undantagen är Västmanland och Blekinge där skulderna minskat, säger Lars Hillerström, utredare på CSN:s utvärderings- och statistikenhet, på CSN:s hemsida.

FAKTA

Länen som har de fem högsta studieskulderna

1. Stockholm 143 034 kronor

2. Uppsala 141 096 kronor

3. Skåne 134 296 kronor

4. Västra Götaland 128 625 kronor

5. Västerbotten 126 776 kronor

(Genomsnittlig studieskuld per person)

ARTIKELN HANDLAR OM