Skolans vinst – har gått 400 miljoner plus

NYHETER

Här är skolan som går rejält plus.

Lunds universitet står för andra året i rad för det i särklass största överskottet på omkring 400 miljoner kronor.

Siffror från Högskoleverket visar att det går riktigt bra landets universitet. Aldrig tidigare har universiteten och högskolorna haft så många studenter. Under fjolåret fanns det drygt 315 000 helårsstudenter inom högskolan.

Högskolorna och universitetet hade även ett rekordår ekonomiskt, det ekonomiska överskottet är större än någonsin.

Det är bara fem lärosäten i landet som går back. För andra året i rad har Lunds universitet det största överskottet på 400 miljoner kronor.

Sammanlagt har landets högskolor och universitet ett överskott på närmare tre miljarder kronor.

Utökat takbelopp

Under 2010 och 2011 har lärosätena haft tillfälligt utökade takbelopp (den maximala ersättningen som varje lärosäte kan få för sina studenter och deras avklarade poäng) för att kunna möta den stora strömmen av studenter, vilket påverkar de ekonomiska resultaten.

Nästa år vänder förmodligen den positiva trenden.

– Rusningen till högskolan och de stora ekonomiska överskotten kommer sannolikt att minska redan nästa år. Årskullarna blir mindre, färre söker sig till högskolan när arbetsmarknaden nu förbättras, och studieavgifter införs för utländska studenter. Allt detta kommer sannolikt att leda till en nedgång, säger Marie Kahlroth, utredare på Högskoleverket i ett pressmeddelande.