Därför flyr utländska studenter från skolan

Foto: sxc.hu
Utländska studenter flyr från landets skolor och universitet på grund av nya avgifter.
NYHETER

Utländska studenter flyr från Sveriges universitet och högskolor.

Anledningen: Elever från länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet måste betala för att studera här.

– Vi har 90 procent färre sökande i år, säger Anders Söderholm, rektor på Mittuniversitetet till tidningen Dagbladet.

Flera högskolor och universitet rapporterar om allt färre utländska studenter vid sina utbildningar.

Anledningen är ett riksdagsbeslut att Sverige ska ta betalt för utländska studenter som vill läsa vid våra universitet och högskolor från och med höstterminen 2011. Det innebär att studenter som kommer från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska betala för att studera i Sverige. Studenter från Schweiz är undantagna, för dem ska det vara gratis att läsa i Sverige även i framtiden.

Ska täcka allt

Nivån på studieavgiften ska bestämmas av högskolorna och universiteten, men grundprincipen är att avgiften ska täcka alla kostnader.

Anledningen till beslutet är att det saknas skäl att erbjuda gratis utbildning till alla utländska medborgare som kommer till Sverige för att studera.

”Är ledsna”

Den nya avgiften har redan gjort skillnad. Vid Högskolan Dalarna har antalet ansökningar från utländska studenter minskat från 27 000 stycken till endast 1 000 stycken i år, rapporterar Sveriges Radio.

I Dalarna är man besviken över att antalet studenter minskat.

– Jag tror att jag och många med mig är ledsna över att den internationella prägeln på Högskolan Dalarna kommer att minska genom att studieavgifterna införs, säger Laila Edholm, informationschef vid Högskolan i Dalarna till sr.se.

– Det har berikat skolan att ha många kulturer och nationaliteter på vår högskola. Det tycker alla, både studenter och lärare, säger hon.

Flera skolor tappar

Även vid Mittuniversitetet i Sundsvall märks en drastiskt minskning. I fjol hade man 19 000 utländska studenter som sökte sig till skolans internationella program. Nu är siffran 1 500.

– Vi har 90 procent färre sökande i år, säger Anders Söderholm, rektor på Mittuniversitetet till tidningen Dagbladet.

Även vid Linköpings Universitet märker man ett minskat intresse sedan avgiften införts. Skolan rapporterar om ett tapp på minst 70 procent, skriver Norrköpings Tidning.