Grön el ger klirr i kassan

Vindkraft extrainkomst för skogsbrukarna

NYHETER

550 vindkraftverk mitt i granskogen – Vattenfalls satsning med Sveaskog ska hjälpa Sverige att ersätta två Barsebäck på mindre än tio år.

Nu kan grön el bli en extrainkomst för skogsbrukarna

I samarbete med Sveaskog planerar Vattenfall nu för Sveriges hittills största vindkraftssatsning. Som mest kan 550 nya snurror komma att placeras ut i den svenska granskogen. Satsningen kan innebära helt nya, gröna inkomstkällor för skogsbrukarna.

– Som skogsägare arbetar man med förnyelsebara energikällor, för oss är det väldigt bra att kunna kombinera skogsbruk med en miljövänlig produktion av el, säger Gunnar Olofsson, vd Sveaskog.

Lönsam satsning

För att det ska vara lönsamt att sätta upp ett vindkraftverk så måste det i snitt blåsa mer än 6,5 m/s. Ett vindkraftverk ska dessutom producera el minst 80 procent av tiden – Vattenfall hävdar dock att satsningen i skogslänen kommer att vara lönsam. Enligt Sveaskogs vd har man inte haft några problem med att hitta de lämpliga vindhastigheterna på bolagets marker.

Totalt kan Sveaskog erbjuda cirka 2 000 lämpliga vindkraftslägen, Vattenfall har dock riktat in sig på 17 platser med goda vindförhållanden som nu ska projekteras. Till projektet upplåter skogsbolaget drygt 22 000 hektar mark i länen Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Halland och Västra Götaland. Om projekteringen faller väl ut förväntas effekten uppgå till cirka 1 500 MW. De fyra terawattimmarna el motsvarar tre procent av Sveriges totala elproduktion, eller el till 800 000 hushåll.

82 miljarder satsas på ny elproduktion

Projektet är en del av de totalt 82 miljarder kronor som Vattenfall ska satsa i Norden på ny elproduktion. Investeringarna ska hjälpa Sverige att uppnå sin energipolitiska målsättning om att producera 17 TWh förnyelsebar el till 2016. Det motsvarar elproduktionen från två Barsebäck.

De närmaste tio åren kommer Vattenfall att investera 41 miljarder kronor i vindkraften. Satsningen ska ge åtta TWh, en produktion som motsvarar hushållsel till 1,6 miljoner hem. I övrigt ska Vattenfall lägga åtta miljarder kronor på en uppgradering av befintliga kärnkraftsverk. 0,5-1 TWh av den nya elen ska dessutom komma från en modernisering av den befintliga vattenkraften, samt 1-1,5 TWh från biobränslesatsningar.

John Edgren/Minimedia