7 av 10 svenskar vill göra sin egen el

"Det finns stor potential"

NYHETER

Nu är eget vindkraftverk på tomten högsta mode.

68 procent av svenska folket kan tänka sig att producera sin egen el.

Intresset för egen vindkraft eller solkraft blir allt större hos svenska folket Elhandelsföretaget Östkraft presenterar en opinionsundersökning som visar att 68 procent av svenskarna är intresserade av att göra egen el.

– Våra undersökningar visar att 68 procent av allmänheten är intresserade av att köpa någon form av produkter för att producera egen el till exempelvis ett vindkraftverk på tomten. Här finns en potential som vi vill stimulera för att öka andelen förnybar energi i Sverige så att importen av el från kolkraftverk kan minska, säger Tom Istgren, vd Östkraft.

Östkraft bildar nu en miljöfond för att gynna små producenter av miljövänlig el, till exempel vind-, vatten- eller solkraft. Både privatpersoner och företag kan söka pengar ur fonden. Dock måste den som söker vara medlem i föreningen Sveriges Energiföreningars Riksorganistation.

Målet är att över en miljon kronor ska delas ut varje år.

(MiniMedia)