Producera din egen el och tjäna pengar

Skicka IN el i vägguttaget

Foto: AP
NYHETER

Snart kan du producera din egen el – och sälja den. Med en modul skickar du in ström i vägguttaget.

– Svenska folket vet inte att det går att skicka in el i samma vägguttag som man tar ut elen ur, säger miljöaktivisten och affärsmannen Johan Ehrenberg till Ny Teknik.

Bygg ett eget vindkraftverk eller sätt solceller på taket och sälj din egen el. I dag finns det små vindkraftverk att köpa på internet från 10 000 kronor. Med en växelriktare som gör om strömmen från vindkraftverket eller solkraftverket till rätt frekens eller spänning till elnätet kan du slussa in din egen ström i elnätet. Det finns lagar som säger att kraftbolagen måste köpa in din el.

Med en nettomätare kan elbolaget mäta om du gör av med mer el än du stoppat in i nätet. Gör du åt mindre el än du tillfört får du till och med pengar.

Ett problem är att en annan lag kräver att du måste kunna redovisa timme för timme hur mycket el som produceras. Hittills har elbolagen ansvarat för den mätningen, och det kostar mer än värdet på elen som tillförs om anläggningen är liten. Du måste också ha ett leveransavtal med elbolaget. Men nu har professor Lennart Söder på KTH färdigställt en utredning på uppdrag av näringsminister Maud Olofsson. I utredningen föreslår han att små anläggningar upp till 43,5 KW ska slippa kraven på timmätning, skriver Ny Teknik.

Det innebär att det blir mycket lättare för enskilda att producera sin egen el och skicka in den i elnätet. Med en nettoelmätare mäts din nettoförbrukning efter det du själv tillfört. Om riksdagen antar förslaget är det fritt fram för att själv producera el till elnätet med eget vindkraftverk eller solceller.

Det finns många mindre vindkraftverk på marknaden som är lämpliga för ändamålet. De kostar mellan 10 000 kronor och 30 000 kronor för en 1000 wattsturbin.

– Vi är positiva till utredningen. Det är bra att det kommer nya lösningar för att ansluta förnyelsebar kraft till näten, säger Roland Liljegren, chefsjurist på Fortum distribution, till Ny Teknik.

Maths Nilsson/Minimedia