Vindkraft till 1,6 miljoner hushåll

Vattenfall planerar 100 till 150 vindkraftverk mitt i Östersjön

NYHETER

Nya vindkraftsparken Lillgrund producerar hushållsel till 60 000 hem.

De 48 vindkraftverken i Öresund är dock en droppe i havet.

Om åtta år ska Vattenfall leverera förnybar el motsvarande 1,6 miljoner hushåll.

Nu står vindkraftsparken Lillgrund klar. 48 kraftverk med en höjd på 115 meter står parkerade en mil utanför den skånska kusten. Platsen strax söder om Öresundsbron är idealisk – här blåser det i genomsnitt mellan åtta och tio sekundmeter och vattendjupet ligger mellan fyra till tio meter.

Sveriges största vindkraftspark

Lillgrund är Sveriges största vindkraftspark och en av världens största satsningar för vind. Anläggningen har byggts och ägs av Vattenfall som anger en livslängd på 20 till 25 år för kraftverken. I dag producerar Lillgrund 0,33 TWh el per år vilket motsvarar hushållsel till drygt 60 000 hem.

– Lillgrund är ett otroligt viktigt projekt som markerar starten på satsningen mot vindkraft, säger Ingegerd Bills, informationschef på Vattenfall.

Krav på el från förnybara källor 2016

Anläggningen är en del i uppdraget att skapa tio TWh el från förnybara källor till 2016. Åtta TWh ska komma från vindkraft – det motsvarar hushållsel till cirka 1,6 miljoner hem. Således är Lillgrunds 0,33 TWh endast en "droppe i havet”. Ingegerd Bills berättar att Vattenfall nu tittar på ett 20-tal vindkraftsprojekt för att uppnå målet.

Ny satsning i Östersjön

Trots sin storlek är Öresundsparken blygsam i jämförelse med Vattenfalls närmaste off shore-satsning. Kriegers Flak ligger där Tyskland, Danmark och Sverige möts. Mitt i södra Östersjön, 30 kilometer söder om Trelleborg planerar Vattenfall att placera mellan hundra och hundrafemtio vindkraftverk. Anläggningen kommer att bli cirka sju gånger så stor som Lillgrund och förväntas producera cirka 2,1 TWh, vilket motsvarar hushållsel till cirka 400 000 hem. Installation i fält kan ske mellan 2013 och 2016.

FAKTA

Stora satsningar på vindkraft

Utvecklingskurvan pekar brant uppåt för kraftverkens effektivitet och storlek. De vanligaste vindkraftverken i Sverige ligger mellan 850 kW-2 MW. Det största i Sverige står på Gotland: det är på 3 MW, i Europa finns dock maskiner på 6 MW. Nu planeras kraftverk på mellan 10-20 MW.

Risk för ekonomisk katastrof

Den rasande utvecklingen har gjort att tekniken har drabbats av växtverk. För att få ut mer el från vidkraftverken har man varit tvungen att minska vikten, något som medfört att teknologin har blivit bräcklig och opålitlig. Det har inneburit att kraftbolagen i dag har stora utgifter för att reparera trasiga kraftverk. Ett havererat kraftverk på land är mycket dyrt, men till havs kan det vara en ekonomisk katastrof som kan påverka lönsamheten, exempelvis för projekt som Kriegers Flak.

John Edgren/Minimedia