Här är din guide till märkningsdjungeln

Det här står miljömärkena för

NYHETER

Det är inte lätt att vara miljömedveten när det finns en djungel av märkningar att hålla reda på. Konsumentverket rekommenderar Svanen, Bra miljöval, EU-blomman och KRAV.

Vi har listat de vanligaste märkningarna och rett ut vad de står för.

Svanen

Nordens officiella miljömärkning. Svanen granskar varor och tjänsters miljöpåverkan från råvara till avfall. Svanen har förutom hårda miljökrav även krav på funktion och kvalitet. Idag finns Svanenmärkningen på 66 olika grupper av varor och tjänster.

Bra miljöval

Naturskyddsföreningens egen märkning listar de produkter som är minst skadliga för miljön. Märkningen finns nu inom 8 produktgrupper: värmeenergi, elenergi, textil, kemiska produkter, godstransporter, persontransporter, livsmedelsbutiker och papper.

EU-blomman

En gemensam märkning för EU-länderna. För att få en produkt märkt med EU-blomman krävs att den följer EU: s miljö-, och hälsokrav. Idag finns märkningen inom 7 olika produktgrupper: rengöringsprodukter, anordningar/redskap, pappersprodukter, hem och trädgård, kläder och turism.

KRAV

Märkningen står för 4 olika kriterier: bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Kravmärkningen finns på alla slags produkter, även en del närliggande produkter kan kravmärkas som restauranger, textilier, fröer och odlad fisk.

Fairtrade – Rättvisemärkt

Innebär kontroll av att varorna produceras under humana förhållanden, samt att producenterna får rätt ersättning för sina varor och sitt arbete.

EU: s energimärkning

Finns på hushållsapparater med en skala från A till G där A betyder låg energiförbrukning och G hög.

MSC

En märkning på fisk och skaldjur som garanterar att fiskarna tar hänsyn till havsmiljö så att området inte riskerar utfiskning.

FSC

Märkning på trä och andra varor från skogen exempelvis möbler, grillkol och byggvaror. Märkningen tar hänsyn till skogens urbefolkning samt djur-, och växtflora och tar hänsyn till att skog med höga naturvärden inte skövlats.

Källor: www.miljobarometern.stockholm.se

Sofia Sofroniadou/Minimedia