Mirakeloljan för hälsan och miljön

Produktion planeras till Piteå med start under 2008

NYHETER

Tallolja ger ett bränsle som minskar koldioxidutsläppen med 80 procent jämfört med bensin och diesel men kan även användas för att producera kolesterolsänkande växsterål.

Lars Stigsson, vd för företaget Sunpine, står bakom en storsatsning i Piteå. Tallolja ska användas för att framställa ett biobränsle som minskar koldioxidutsläppen med 80 procent jämfört med bensin och diesel. Men det är inte allt, ur mirakeloljan framställs även växsterål, ett kolesterolsänkande ämne som används i exempelvis yoghurt.

Finansieringen är delvis avklarad med banklån men Sunpine söker finansiärer både i Sverige och utomlands, berättar Stigsson för tidningen Ny Teknik.

Tallolja är en biprodukt inom massaindustrin och finns därför redan på marknaden men tillgången på tallolja är begränsad och efterfrågan förväntas bli större. Vilket betyder att Sunpine kan tvingas använda sig av biprodukter ur raps-, palm- och sojatillverkningen.

Sofia Sofroniadou/Minimedia