Göteborg först med norsk miljöbil

Men endast utvalda får möjlighet att köra Think

NYHETER

Våra skatteregler sätter käppar i hjulen på den nya norska elbilen.

Trots det kan Think City finnas på svenska gator redan inom ett år.

Göteborg blir första stad att testa den gröna norrbaggen.

En elbil från Norge är det rätta alternativet för de riktigt miljömedvetna. Think City tar dig 18 mil innan den måste sättas på laddning. Bilen är krocksäker och har en topphatighet på 100 knutar. Norrmännen har fått in beställningar på 2 000 fordon, men hittills har företaget inte levererat en enda bil.

Flest bilar till Danmark och Norge

Enligt Thinks marknadsdirektör lider företaget av höga kostnader och låga inkomster i uppstartningsfasen. Det gör att de inte vågar ge sig in på den svenska marknaden. De flesta av bilarna kommer istället att hamna i Danmark och Norge. Länderna har hög bilskatt, men elbilar körs skattefritt.

– Sverige har relativt låga skatter på bilar, därför kan vi inte konkurrera, säger Richard Waitz, marknadsdirektör på Think.

1000 bilar till svenska marknaden

Trots detta har företaget öronmärkt upp till tusen bilar för den svenska marknaden. Redan om ett till två år kan de finnas på våra gator. Företaget hoppas få igång ett pilotprogram för Sverige innan året är över. Samarbetet med den nationella provningsarenan Test Site Sweden innebär att Göteborg troligtvis blir landets första stad att testa elbilen.

Tillsammans med Power Circle – branschorganisationen för Sveriges största teknikföretag, undersöker norrmännen möjligheterna för att direkt koppla samman vindkraft med Thinks fordon. Nattetid finns ett stort el-överskott, något som passar perfekt för att ladda elbilar.

Think inte för alla

Under 2009-2010 ska de första fordonen börja säljas, men du måste tillhöra en utvald grupp för att få köra norskt. Först och främst blir det statliga institutioner och företag som erbjuds köp, men även vindkraftföreningar och bilpoler kan få erbjudanden om att hyra ett fordon.

John Edgren/Minimedia