Snart kan bränsle bli miljömärkt

"Vi vill skapa miljövinster"

NYHETER

I sommar kan bensinbolagen ansöka om att få svanmärka sina drivmedel.

Men etanoldebatten skapar nya krav på sociala värden.

– Vi vill ha kontroll på odlingen och det diskuterar vi hur vi ska lösa, säger Marianne Pettersson på Svanen.

I juni presenteras kriterierna för att få sätta svanmärkning på drivmedel. Tanken är att märkningen ska peka ut det bästa på marknaden, samtidigt ska tillverkarna motiveras till att ta fram bättre produkter. På Svanen poängterar man vikten av att få med sig tillverkarna för att märkningen ska ha någon effekt.

– Våra kriterier ska inte vara så hårda att ingen klarar sig, för då har vi bara miljömärkta cyklar kvar. Vi måste sätta igång en process som skapar miljövinster, säger Marianne Pettersson, projektledare på Svanen.

Strängt gränsvärde

Märkningen kan bli aktuell för alla flytande drivmedel som innehåller minst 50 procent biobränsle, de måste dock uppfylla en drivmedelstandard så att man tryggt kan använda dem i bilar. De får heller inte öka cancereffekterna jämfört med fossila bränslen och produkten måste uppfylla ett strängt koldioxidgränsvärde över hela livscykeln.

– Det absolut viktigaste kravet är att minska på växthuseffekten – det ska vara en tydlig vinst mot att använda fossila drivmedel. Vi ställer också ett tak för åtgången av energi för att ta fram de här drivmedlen, säger hon.

Krav på råvaror

För närvarande är kriterierna ute på remiss. Den senaste tidens diskussioner om etiken kring etanolproduktion har gjort att utredarna nu för en diskussion om krav på råvaror.

– Vi vill ha kontroll på odlingen och det diskuterar vi hur vi ska lösa. Även krav på sociala värden kommer att finnas med och man får inte heller välja mark som leder till en negativ koldioxidbalans, säger Marianne Pettersson.

John Edgren/Minimedia