Tallolja – mirakel för miljön och hälsan

Ny fabrik satsar på biobränsle och dietkost

NYHETER

Tallolja ger ett bränsle som minskar koldioxidutsläppen med 80 procent jämfört med bensin och diesel men kan även användas för att producera kolesterolsänkande växsterål.

Lars Stigsson, vd för företaget Sunpine, står bakom en storsatsning i Piteå. Tallolja ska användas för att framställa ett biobränsle som minskar koldioxidutsläppen med 80 procent jämfört med bensin och diesel. Men det är inte allt, ur mirakeloljan framställs även växsterål, ett kolesterolsänkande ämne som används i exempelvis yoghurt.

Finansieringen är delvis avklarad med banklån men Sunpine söker finansiärer både i Sverige och utomlands, berättar Stigsson för tidningen Ny Teknik.

Tallolja är en biprodukt inom massaindustrin och finns därför redan på marknaden.

Sofia Sofroniadou/Minimedia