Miljömärkt el stort på marknaden

"Först när största delen är utbytt som det fungerar"

NYHETER

Nu kan du välja grön el som är miljömärkt vilket garanterar att elen kommer från förnyelsebara energikällor som vind, vatten och biobränslen.

Men än så länge är det osäkert om det ger några vinster för miljön.

Enligt förnybarhetsdirektivet ska andelen förnybar energi öka till 20 procent inom EU till år 2020. Kommissionens förslag innebär tydligare kriterier för hur miljövärdet av el kan handlas.

– EU direktivet innebär att man får en garanti på att den el man köper som konsument från förnyelsebara energikällor inte är producerade av el från andra källor exempelvis fossila bränslen och kärnkraft, säger Tobias Persson på Energimyndigheten

Stort på marknaden

Miljömärkt el erbjuds idag av flera svenska elbolag. Gävle Energi har tagit miljökravet ett steg längre och erbjuder nu källmärkt el, endast producerad av förnyelsebara källor

– Det är först när ett elbolag byter ut den största delen av sin produktion mot el från förnyelsebara källor som man kan tala om en förändring för miljön. Därför har vi valt att enbart leverera miljömärkt el utan att det blir en högre kostnad för konsumenten, säger Malin Eriksson, sälj- och marknadschef på Gävle Energi.

Gävle energis el kommer bland annat från ångturbinen Olga vid biokraftvärmeverket Johannes och sju lokala vattenkraftverk i Gavleån.

Elleverantören Vattenfall har gått från miljömärkt el till att låta kunderna själva välja mellan vind-, vatten- och kärnkraft.

-Vi har låtit kunderna göra ett aktivt val där de själva kan välja mellan vind-, vatten och kärnkraftsproducerad el. Om kunden inte själv väljer får de automatiskt standardblandningen av 50 procent vattenkraft och 50 procent kärnkraft, säger Per Thorin på Vattenfall AB.

Sofia Sofroniadou/Minimedia