Fiskare i miljöskola

Bör lära sig om miljö och ekologi

NYHETER

Östersjöns yrkesfiskare ska utbildas i miljö och ekologi och Sverige bör ta initiativ till ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna föreslår ett nytt regeringsbetänkande från Havsmiljöutredningen.

- Det är dags för den tredje generationens miljöpolitik. Den innebär en integrering av miljöfrågorna i övriga politikområden, ett tydligt politiskt ledarskap och ett större internationellt fokus, säger Göran Enander, särskild utredare inom Havsmiljöutredningen.

Genom att göra Östersjön till ett pilotområde kan man satsa på åtgärdsprogram för miljön och striktare skyddsåtgärder inom ramen för EU:s marina direktiv, menar utredningen. En vetenskaplig panel lik FN:s klimatpanel (IPCC) bör också bildas för området.

Sofia Sofroniadou/Minimedia

ARTIKELN HANDLAR OM