Arsenik i dricksvattnet

Höga halter i egenborrade brunnar

Foto: Magnus Torle
NYHETER

Din egenborrade brunn kan vara en giftfälla. I tidningen Ny teknik avslöjas att höga halter arsenik hittats i flera egenborrade brunnar. Dessutom har var tionde bergsborrad brunn för höga radonhalter. Det visar en ny studie som SGU, sveriges geologiska undersökningar gjort.

13 procent av svenskarna får sitt dricksvatten från egenborrade brunnar. SGU:s nya undersökning visar nu att metaller och radioaktiva ämnen i dricksvattnet är fler än vad man tidigare trott. 750 brunnar i hela sverige har deltagit i undersökningen som visar att bergsborrade brunnar är värst.

Det cancerframkallande ämnet arsenik har ett gränsvärde på 10 mikrogram per liter, den gräns som är praktisk möjlig att nå.

– Arsenik är cancerframkallande och påverkar nästan alla organ i kroppen. Enligt WHO kan man få akut förgiftning av bara ett milligram per liter vatten, säger toxikologen Salomon Sand till Ny Teknik.

Geologerna har funnit höga halter av arsenik, långt over gränsvärdet i 6 brunnar i skellefteåfältet, Västernorrland och Södertälje.

– Det hade vi inte väntat oss. Vi kan därför inte utesluta att det kan finnas arsenik även i andra områden som vi inte känner till idag, sager Britt-Marie Ek vid SGU till Ny Teknik.

25000 hushåll, nästan var tionde bergsborrad brunn har för höga radonhalter och 17 procent av brunnarna har uranvärden som överstiger riktvärdet.

SGU rekommenderar nu alla med egenborrad brunn att analysera dricksvattnet.

FAKTA

Du kan filtrera bort metaller ur dricksvattnet

Med en specialkonstruerad luftare kan du få bort 90 procent av radonet, olika filter kan hjälpa dig få bukt med höga halter av arsenik men att få bort metallen bor som man funnit I brunnar på Gotland är inte lika enkelt.

Miljö- och hälsoskyddskontoret på Gotland berättar för tidningen Ny teknik att problemet är så nytt att man inte riktigt vet hur man ska få bukt på det.

Gotlands kommun har satt igång provkörningar för att få bort bor I de kommunala reningsverken.

Sofia Sofroniadou/Minimedia