Kärnkraftsutbildning på Chalmers

Energiföretaget Eon finansierar projektet med 100 miljoner kronor

NYHETER

Brist på nyutexaminerade personer med spetskompetens inom kärnteknik får elföretaget Eon att storsatsa på utbildning. 100 miljoner kronor ska företaget investera i utbildning och forskning inom energiområdet.

Foto: Lotta Fernvall

Utökat samarbete mellan högskolan och företaget kan bli aktuellt i form av examens- och doktorandsarbeten.

- Åldersstrukturen inom Eon gör att vi kommer att ha ett stort behov av välutbildade medarbetare inom flera delar av energiområdet. Därför krävs en bra utbildning och forskning som långsiktigt kan förse Sverige med spetskompetens inom energiområdet, säger Håkan Buskhe, koncernchef Eon Sverige till Miljörapporten.

Utbildningen kommer att vara ett mastersprogram och vara förlagd till Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Elföretaget Eon har förbundit sig att satsa 100 miljoner kronor under en tioårsperiod. Pengar som ska finansiera den nya kärnkraftsutbildningen men även vidga kursutbudet inom ämnena bioenergi, koldioxidavskiljning och energisystem.

- Frågor som rör etik och säkerhet inom kärnteknikområdet är viktiga komponenter i det fortsatta arbetet. Som universitet har vi ett ansvar att vända och vrida på frågor så att alla delar belyses ur olika perspektiv, säger Karin Markides, rektor på Chalmers till Miljörapporten.

Sofia Sofroniadou/Minimedia