Högersväng sparar pengar och miljö

Företaget UPS har sparat in 48 miljoner kilometer på att svänga höger

Foto: AP
NYHETER

Du kan spara pengar, tid och miljö på att svänga höger. För tre år sedan införde budfirman UPS ett system för att få förarna att skippa vänstersvängar. En utvärdering som företaget gjort visar nu att man sparat in 32000 ton koldioxid, 11,4 miljoner liter bränsle och 48 miljoner km.

Vänstersvängar är mer tids- och energikrävande än högersvängar. Det amerikanska företaget UPS har tagit fasta på vetskapen. Under de senaste 10 åren har företaget försökt utveckla nya sätt att undvika vänstersvängar på.

För tre år sedan tog UPS fram ett egendesignat datorsystem för att få bilarna att köra rutter där man så långt det är möjligt undviker vänstersvängar. Utvärderingen av datorprogrammet från 2007 visar att UPS har tjänat in miljoner bade i ton koldioxidutsläpp som transportbilarna genererat men även i kilometer transportsträcka.

I många delstater i USA är det tillåtet att svänga höger även vid rödljus vilket ger ytterligare fördelar när man undviker vänstersvängar.

“Det är en metod som företaget har använt i decennier och den nya package-flow-teknologin tillåter oss att ytterligare reducera antalet vänstersvängar, vilket minskar bränsleförbrukningen och är bra för miljön,” sager UPS:s talesman Heather Robinson till Dagens Nyheter.

Under 2007 har företagets ca 94000 bilar sparat in 48 miljoner kilometer i körsträcka, 11,4 miljoner liter bränsle och 32000 ton koldioxid enbart på att undvika vänstersvängar.

Sofia Sofroniadou/Minimedia