Sveriges nyaste högskola är 200 år

Nu satsar Försvarshögskolan på civila studenter

Foto: Lasse Sjögren Försvarets bildbyrå
Det är så här försvaret oftas förknippas, men nu blir det fler civila studenter på försvarshögskolan.
NYHETER

Sveriges nyaste högskola är nästan 200 år gammal. På Försvarshögskolan har officerare utbildats länge, men nu kan även civila studenter ha krig på schemat.

Den 1 januari blev Försvarshögskolan en statlig högskola, något som skolan länge eftersträvat.

– Det tog 190 år från grundandet, men den som väntar på något gott… säger Ola Andersson, informatör på Försvarshögskolan.

Skillnaden är att Försvarshögskolan nu själv kan examinera studenterna och ge högskolepoäng. Tidigare har skolan fått samarbeta med andra universitet.

Unika ämnen

Det stora utbildningsprogrammet är fortfarande Officersprogrammet, men från och med i år kan man välja bland flera andra unika ämnen.– Krigsvetenskap och militärteknik finns inte på någon annan högskola eller universitet. Vi har även inriktningar som bara finns hos oss, som Statsvetenskap med inriktning ”internationell samverkan och krishantering”, berättar Ola Andersson.

Läser man det programmet får studenterna på b-nivå vara med om en spännande SOT-övning. Det är en strategisk operativ övning där studenterna får spela ett spel med fiktiva roller, som till exempel ministrar, och hantera en situation där säkerhetsläget plötsligt har försämrats.

Duktiga på krishantering

Andra ämnen man kan läsa är militärhistoria, ledarskap och assymetriska hot och terrorism. Den sistnämnde kursen leds av bland annat Magnus Ranstorp, välkänd expert på terrorism.

– En av våra styrkor är kopplingen mellan den civila och den militära världen. Vid en krishantering, som tsunamikatastrofen, eller internationella militära insatser, så måste civila och militära delar kunna samverka. Hos oss får man möjlighet att se sammanhang och helhet, menar Ola Andersson.

FAKTA

Försvarshögskolan:

Försvarshögskolan ligger i Stockholm. Sommaren 2005 flyttade Försvarshögskolan till nya lokaler och är sedan dess granne med KTH i Stockholm. Utbildningar som ges är bland annat:

Officersprogrammet

Statsvetenskap med inriktning internationell samverkan och krishantering eller säkerhetspolitik

Kurser i:

krishantering, ledarskap, militärhistoria, pedagogik och assymetriska hot och terrorism.