Vild debatt om kåravgiften

NYHETER

Äntligen slut på diktaturen, tycker några. Slutet för studentdemokratin, tycker andra. Debatten är het på båda sidor när kårobligatoriet avskaffas.

- Att försvara kårobligatoriet är som att försvara en diktatur med att det är för folkets bästa! Skärp till er kårstyrelser, sluta klaga över att en odemokratisk kvarleva från forntiden nu försvinner, säger Petter Söderblom, ordförande för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation.

Men många kårer är oroliga över vad det kommer att betyda för studenterna när kravet om att betala kåravgift försvinner. I dag spenderas de pengar som kommer in bland annat på att organisera och tillsätta studentrepresentanter i högskolornas olika styrande organ. Överallt där det fattas beslut som påverkar studenterna ska en student vara med.

Regeringens förslag ett "skambud"

Tanken är nu att en ersättning från staten ska ersätta kåravgiften. På det sättet ska kårerna kunna fortsätta med sin verksamhet. Ersättningen blir dock betydligt lägre än många kårers avgifter, regeringens förslag är 105 kr per helårsstudent. Moa Neuman, ordförande i Sveriges förenade studentkårer kallar det för ett ”skambud” från regeringen. Många kårstyrelser är ense om att det är ett hot mot studentinflytandet.

– De flesta kårer kommer inte att klara sig och tyvärr kommer många studenter bli av med sin möjlighet att påverka och utveckla sin utbildning, säger Moa Neuman.

På Uppsala studentkår håller man med henne.

- När man avskaffade det obligatoriska medlemskapet i studentkårer i Australien, så var det med förhoppningen att studentinflytandet skulle stärkas och vitaliseras. Istället visar utvärderingar att det avskaffade obligatoriet lett till medlemsflykt, försämrad service och inflytande och kraftigt ökade kostnader för både studenter och lärosäten. Risken för en liknande utveckling i Sverige är tyvärr överhängande, säger Daniel Fredriksson, vice ordförande i Uppsala studentkår.

"Bästa högskolereformen på många år"

På andra sidan av debatten står de som länge hävdat att den lagstadgade kåravgiften är befängd och diktatorisk. Svergies Förenade Ekonomföreningar tycker att det är skrämmande att så många kårer försvarar systemet med kåravgift. De kallar kårobligatoriets avskaffande för den bästa högskolereformen på många år.

Det enda alla verkar ense om är att kårerna står inför en stor förändring. Det återstår att se om det blir till det bättre eller till det sämre för landets studenter.

Minimedia