Samarbete med näringslivet ger högre lön

Foto: Mats Fogeman
En examen från Handelshögskolan i Stockholm ger stora chanser till hög lön.
NYHETER

Vill du ha kvalificerat jobb och bra lön direkt efter studenten? Kolla in Högskolerankingen.

Svenskt Näringsliv driver sedan tre år tillbaka sajten högskolekvalitet.se, där blivande studenter kan jämföra utbildningar och lärosäten inför studievalet. På sajten undersöks framförallt samarbetet mellan svenska utbildningar och näringslivet i undersökningen Högskolerankingen. Vilken grad av samverkan olika skolor har med näringslivet och hur väl de utexaminerade studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden har visat sig ha ett starkt samband. Högskolerankingen rankar svenska utbildningar från 1 - 371. Högst placerar sig de utbildningar som har ett väldigt nära samband med företag, det kan till exempel innebära att studenterna har garanterad praktikplats på ett företag och utbyte av föreläsare.

- Anledningen till att vi gör det här är att vi vet att det ger en väldigt positiv effekt att utbildningar har ett bra samarbete med näringslivet. Utbildningen är ju en investering som studenten gör. Den kostar mycket både i tid och pengar. Studenten vill naturligtvis att den ska ge avkastning, säger Mikaela Almerud som är utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Högskoleverket mäter inget samband

Trots att Svenskt Näringsliv under flera år har visat på en nära koppling så gör Högskoleverket inga mätningar av det här slaget.

- Våra mätningar visar till exempel att chansen för en student att få jobb efter examen ökar med 84 % om man går någon av de utbildningar som placerat sig högt på vår lista. Chansen för att få ett kvalificerat jobb, vilket egentligen är det viktigaste, ökar med 45 %, berättar Mikaela Almerud.

De utbildningar som placerat sig i topp i år är Ekonomutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm, Industriell ekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en del andra högskoleingenjörsutbildningar i bland annat Halmstad och Jönköping.

- De här utbildningarna samarbetar med företag som är väletablerade i trakterna. Andra exempel på skolor med bra samarbeten är i Linköping där Saab är det stora företaget och i Blekinge där Ericsson är stora.

Högre lön för nyutexaminerade

Förutom att många fler studenter alltså får kvalificerade jobb efter avslutat utbildning, så finns även ett samband mellan hur hög lön de får.

- Studenter som examinerats från utbildningar med god samverkan med näringslivet får i snitt 1056 kronor mer i lönekuvertet varje månad. Dessutom får de oftare relevanta och kvalificerade jobb, säger Mikaela Almerud.

Guiden hogskolekvalitet.se har blivit mycket populär och Svenskt Näringsliv planerar att fortsätta med undersökningarna.

– Vinnarna blir våra studenter och våra företag, men också våra universitet och högskolor, som blir konkurrenskraftigare på den globala marknaden, säger Mikaela Almerud.

FAKTA

Topputbildningarna enligt näringslivets undersökning

Störst chans till jobb

1. Maskinteknik, Umeå Universitet

2. Data och/eller elektroteknik, Högskolan Väst

3. Företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

4. Byggteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

5. Byggteknik, Uppsala Universitet

Högst lön

1. Företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

2. Industriell Ekonomi, Lunds Universitet

3. Industriell Ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan

4. Data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet

5. Data och/eller elektroteknik, Linköpings Universitet

Mest kvalificerade jobb

1. Data och/eller elektroteknik, Lunds Universitet

2. Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola

3. Maskinteknik, Uppsala Universitet

4. Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola

5. Maskinteknik, Umeå Universitet

Källa: hogskolekvalitet.se

Lina Thorén, Minimedia