Anmälde sexofredande – hängdes ut i klassen

Universitetet trodde på läraren

NYHETER

När två kvinnliga studenter vid Stockholms universitet anmälde att de blivit sexuellt trakasserade av en lärare gjorde universitetet: ingenting. Sedan gav de studenterna repressalier. Nu stämmer DO universitetet på sammanlagt 300 000 kronor.

Foto: DO
Katri Linna

De två kvinnliga studenterna studerade språk vid Stockholms universitet våren 2007 när de upplevde att en av deras lärare var obehagligt närgången. De anmälde händelsen till institutionens studierektor, med en önskan om att få vara anonyma. Deras önskan hörsammades inte. Redan nästa föreläsning kunde läraren peka ut dem inför resten av klassen och berättade att de hade anmält honom för sexuella trakasserier. Studenterna blev uthängda inför resten avklassen. Lärarens förklaring var att det var en hämnd för att de anmält honom.

När någon har anmält en lärare har universitetet utredningsskyldighet. Stockholms universitet borde i det här fallet ha utrett och satt stopp för de eventuella trakasserierna. Repressalier, som till exempel uthängning inför studiekamraterna, får absolut inte ske.

Mest utsatta gruppen

– Kvinnliga studenter är den grupp i samhället som är mest utsatta för sexuella trakasserier, men de anmäler det nästan aldrig. Rädslan för repressalier kan vara en bidragande orsak. Som student står du i ett beroendeförhållande till föreläsare och handledare, säger diskrimineringsombudsmannen Katri Linna.

De två studenterna anmälde universitetet till Jämställdhetsombudsmannen som började utreda ärendet. Den första januari övertogs ärendet av den nya Diskrimineringsombudsmannen, DO. DOs utredning visar att Stockholms universitet har agerat fel, och krävde att en ersättning skulle batalas ut till studenterna.

300 000 kr i skadestånd

DO och Stockholms universitet har inte kunnat enas om vad som är rimlig ersättning till de två kvinnorna och efter att förhandlingarna strandat ha DO beslutat att stämma universitetet i tingsrätten. De yrkar på att universitet bör betala 100 000 kronor var i skadestånd till kvinnorna för den skada de åsamkats. Inte av de sexuella trakasserierna, men av den offentliga uthängning de blev utsatta för av läraren. DO yrkar också på att kvinnorna bör få ytterligare 50 000 kronor var för att universitet inte utrett och försökt stoppa trakasserierna.

– Diskriminering görs utifrån en maktposition. Den som diskrimineras befinner sig oftast i underläge gentemot den som diskriminerar. Skyddet mot repressalier är viktigt för att enskilda ska våga hävda sina rättigheter, säger Katri Linna.

FAKTA

Sexuella trakasserier

Två av tre kvinnliga studenter uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier någon gång under studietiden, enligt Slagen dam, den stora omfångsundersökning om mäns våld mot kvinnor som gjordes 2001. Var tredje uppgav att de hade blivit utsatta under det senaste året, vilket är nästan tre gånger så många som bland kvinnliga anställda och företagare.

Under 2005-2008 tog Jämo emot sammanlagt 18 anmälningar enligt lagen om likabehandling av studenter. 14 av anmälningarna berörde på olika sätt sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön.