Här är det svårast att komma in

NYHETER

Drömmer du om att bli tandläkare, läkare eller arkitekt? Då får du slåss om utbildningsplatsen.

Foto: Krister Hansson

Till hösten 2008 sökte nästan 300 000 personer in till landets universitet och högskolor enligt Statistiska centralnbyrån. Medan vissa utbildningar har tomma platser och kämpar för sin överlevnad, finns det andra där det går hundratals personer på varje plats. Det går inte att mista sig på vilka utbildningar som är populärast.

Under många år har läkarutbildningen varit en av de allra svåraste att komma in på. Toppbetyg, eller ett riktigt högt resultat på högskoleprovet har inte kunnat garantera plats. På vissa ställen har studenter kvoterats in. Även nu till hösten 2009 väntas det vara svårt att knipa en av de eftertraktade platserna. Möjligen kan det dock bli lättare kommande år, då bristen på läkare pressar fram fler platser på utbildningen. Uppemot femtio nya platser planeras.

Många vill bli arkitekt

Det finns flera yrken som är populära. Ett exempel på en uppstickare i sökandestatistiken är arkitektutbildningen som de senaste åren blivit omåttligt populär. Hösten 2008 sökte 1579 personer till de cirka hundra platserna på arkitektutbildningen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Om Chalmers 75 arkitekturplatser slogs 1467 personer.

En annan populär utbildning är industriell ekonomi. För att knipa åt sig en plats på KTHs Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi behövde man förra hösten ha över 19.60 i medelbetyg från gymnasiet eller över 1,6 på högskoleprovet. Troligen är utbildningen lika populär i år, då de tekniska utbildningarna också toppar statistiken på utbildningar som leder till jobb efter studenten.

FAKTA

Högst intagningsgräns

Utbildningar som krävde 20.00 i medelbetyg eller minst 1,9 på högskoleprovet för att komma in HT 2008.

Handelshögskolan i Stockholm HHS Ekonomie kandidatprogram

Göteborgs universitet Konservatorsprogrammet

Göteborgs universitet Läkarprogrammet

Göteborgs universitet Tandläkarprogrammet

Karolinska institutet Läkarprogrammet

Karolinska institutet Psykologprogrammet

Karolinska institutet Tandläkarprogrammet

Linköpings universitet Läkarprogrammet

Lunds universitet Läkarprogrammet

Malmö högskola Tandläkarutbildning

Stockholms universitet Psykologprogrammet

Umeå universitet Läkarprogrammet

Uppsala universitet Läkarprogrammet

Källa: VHS

Lina Thorén, MiniMedia