Studenter kan bli av med bostadsbidraget

"Det känns som ett slag i ansiktet"

NYHETER

Möjligheten att få bostadsbidrag försvinner för många studenter om nytt förslag blir verklighet.

Foto: SFS

I dag presenterades ett brett förslag för hur studenters ekonomi ska se ut i framtiden. En generell höjning av studiemedlen med 400 kr i månaden finns med i förslaget, till många studenters glädje. Men läser man hela förslaget finns det en stor grupp som sätter skrattet i halsen. Bostadsbidraget ska i framtiden bli nästan helt otillgängligt för studenter.

- Studenter faller ständigt mellan stolarna i trygghetssystemen och de flesta av gliporna lämnas öppna. Att en kommitté som skulle föreslå förbättringar för studenter kommer fram till att rycka bostadsbidraget ur handen på många studenter känns som ett slag i ansiktet, säger Moa Neuman.

100 kr räknas som 140 kr

Istället för att som idag räkna 80% av studiemedlen som inkomst vid beräkningen av bostadsbidraget ska studiemedlen i framtiden räknas upp till 140%. Varje hundralapp i studiemedel räknas alltså som 140 kr. Det gör att många kommer att slå i taket och inte längre bli beviljade bostadsbidrag.

- Det här förslaget drabbar de studenter som redan har det sämst ställt, säger SSCO:s ordförande Kristian Kull. Många av dem som studerar i storstäderna eller på de större utbildningsorterna är beroende av bostadsbidraget för att klara hyran.

Om förslaget skulle genomföras innebär det en besparing för staten med 90 miljoner. Bakom det breda förslaget för studiemedlen står alla partier i riksdagen, men Socialdemokraterna och Vänsterpartiets ledamöter har reserverat sig mot just ändringen i bostadsbidraget.

- Vi har reserverat oss mot förslaget eftersom det slår framförallt mot studerande med barn. Det kan leda till att färre väljer studier, sådana som redan står långt ifrån att studera på högre nivå skulle stöta på ytterligare hinder, säger Rossana Dinamarca (v).

Studenterna besvikna

Studenternas representanter är besvikna. Trots glädje över den generella höjningen av studiemedlen är ilskan påtaglig. I sin reaktion på föreslaget skriver Sveriges förenade studentkårer att det innebär konrekt allvarliga ekonomiska försämringar för grupper av studerande som redan är ekonomiskt sårbara.

Kommittén som ligger bakom förslaget tycker att förändringen skall träda i kraft den 1 juli 2010.