Fler män måste välja lärarutbildningar

NYHETER

På vissa lärarprogram är bara 7% killar som läser. Det måste vi ändra på, tycker Högskoleverket.

Foto: Sara Ringström

Bara 20-30 procent av de som söker sig till lärarutbildningarna i landet är män. Och ännu större skillnader finns på vissa inriktningar. Män hoppar också oftare av utbildningen innan de tar examen och enligt Högskoleverkets rapport är en av anledningarna till det att de saknar killar i klassen och manligt förebilder.

Högskoleverket konstaterar i sin nya rapport att något måste göras åt den obalanserade lärarkåren i skolan om Sverige ska förbli ett av världens mest jämställda länder. De rekommenderar en rejäl nationell satsning.

— Långsiktighet är ett nyckelord eftersom det handlar om att påverka kommande generationers yrkesval, säger Thomas Furusten, utredare på Högskoleverket.

Rekryteringen viktig

Förslaget på åtgärder på landets universitet och högskolor innefattar bland annat att se till så att det finns manliga förebilder bland lärare och handledare. Främst genom att tänka på könsfördelningen när man rekryterar.

Erik Berggren, 25, läser lärarutbildningen med inriktning mot tidigare åldrar på Umeå universitet.

- Jag har tidigare jobbat som elektriker och kände inte att det var något för mig. Jag insåg att jag ville arbeta med människor och för människor. Samtidigt har jag alltid fascinerats av barn. Deras nyfikenhet och deras lekfullhet. Jag har nog lite av ett barn kvar i mig själv, ler han.

Högre lön och ökad status

För Erik är det tydligt vad som behöver göras för att locka fler killar att bli lärare.

- För att locka fler killar till läraryrket, i alla fall till att börja jobba med barn i de lägre åldrarna, så måste man nog tyvärr höja lönen för lärare. Samtidigt som statusen för läraryrket måste höjas.