Fler straffade för fusk på högskolorna

Antalet avstängda och varnade har ökat sedan 2007

NYHETER

I maj kommer Högskoleverkets årliga ”fuskrapport”, men redan nu ser man en tydlig tendens – antalet avstängda eller varnade studenter har ökat mellan åren 2007 och 2008. Och det är fler män än kvinnor som fuskar.

Minnesnoteringar i handen - ett klassiskt provfusk.

Sedan Högskoleverket började ge ut sin årliga fuskrapport har antalet studenter som åker dit för olika typer av fusk ökat stadigt. Mellan åren 2003 till 2004 ökade antalet fuskare med 59 procent, mellan 2004 och 2005 med 13 % och mellan 2005 och 2006 med 8 %. När de första rapporterna om 2008 nu börjar komma in till högskoleverket från högskolorna, tyder de på att siffran stiger även mellan åren 2007 och 2008.

– Det verkar som att det även i år kommer att vara fler studenter som har blivit utsatta för någon typ av disciplinåtgärder på grund av att de fuskat, säger Pontus Kyrk som är verksjurist på Juridiska avdelningen på Högskoleverket.

I förra årets fuskrapport skrev Hög­skoleverket att de ”antagit att uppmärksamheten kring just plagieringsproblematiken skulle kunna få antalet ärenden att minska. Så har dock inte blivit fallet.” För att komma tillrätta med problemet har Högskoleverket anordnat en serie seminarier där de bland annat en plagieringsexpert från England har föreläst.

– I England ser man plagieringen snarare som ett pedagogiskt problem mer än ett disciplinärt problem. Det handlar till exempel om hur man ställer frågorna på en hemtenta, förklarar Pontus Kyrk.

Enligt högskoleverket kan ett sätt att komma tillrätta med fusket vara att se till att det inte går att fuska.

– Om en fråga på en hemtenta är ”Varför ska man inte röka?”, så är det lätt för studenterna att bara kolla på internet och ta svaren. Om frågan däremot är ”Ange fem sidor på internet som handlar om varför man inte ska röka och rangordna dem efter vilken som är bäst” så är det betydligt svårare att fuska sig förbi frågan, förklarar Pontus Kyrk.

Plagiering vanligaste fusket

Den vanligaste anledningen till att studenter stängs av för fusk är plagiering. Det kan betyda att studenten inte har använt en del av någon annans text utan att ange det, eller lämnat in en uppsats de inte skrivit själva. De har alltså utfört en vetenskaplig ”stöld”.

– Det kan vara till exempel vid uppsatser och hemtentor, säger Pontus Kyrk.

Söktjänster upptäcker fuskare

Anledningen till att det blir fler och fler som åker fast för fusk kan bero på att högskolorna i allt större utsträckning använder sig av olika söktjänster, för att jämföra det material som lämnas in av studenter med det som redan finns på Internet och andra källor. Plagiaten fastnar i kontrollerna.

– Det finns ingenting som säger att det faktiskt fuskas mer och mer. Det är svårt att spekulera i varför siffrorna ökar, men man kan ju anta att det beror på att skolorna använder de här söktjänsterna. Nästan allt inlämnat material går genom dem och de som plagierat åker fast, säger Pontus Kyrk.

Fortfarande är antalet studenter som blir föremål för en disciplinåtgärd låg i Sverige. År 2006 var andelen 0,17 procent av alla studenter i Sverige, enligt Högskoleverket.

– Om man tittar totalt på alla Sveriges universitet och högskolor så fuskas det ändå väldigt lite, även om antalet stiger, säger Pontus Kyrk. Runt 16 promille av alla studenter åker dit för fusk.

Fler män än kvinnor som fuskar

I högskoleverkets rapport från 2007, rapporteras att det är fler män än kvinnor som utsätts för disciplinåtgärder. Detta trotts att cirka 60 % av landets studenter är kvinnor. Kvinnorna utgör endast 36 procent av de som blivit varnade eller avstängda för fusk. Uttryckt i antal studenter är det 172 av 482 stycken. Männen, som alltså motsvarar cirka 40 procent av studenterna i Sverige, utgör hela 64 procent av dem som blivit föremål för en disciplinåtgärd, eller uttryckt i antal 310 av 482. Högskoleverket skriver att de inte har någon teori om varför det är på det sättet, men att det ska undersökas under flera år.

– Skillnaden mellan könen har dock inte ökat från år till år, säger Pontus Kyrk.