Här finns jobben när du tar examen

Ny rapport från Högskoleverket

NYHETER

Många väljer utbildning efter var jobben finns just nu. Högskoleverket kom ut nyligen med sin årliga arbetsmarknadsrapport och avslöjade var jobben kommer att finnas - när du är klar med din utbildning.

Foto: ERIC ROXFELT

Välj en utbildning som ger jobb direkt. I dag kom Högskoleverkets årliga arbetsmarknadsrapport, och det är tydligt vilka studenter som kommer att få slåss för jobben. Det utbildas betydligt fler journalister, gymnasielärare och konstnärer än vad det finns arbete för. De som vill in i dessa branscher går en tuff arbetsmarknad till mötes.

Läkare och förskollärare

Vill du ha lätt att få jobb, direkt efter studierna, så är högskoleingenjör, läkare, tandläkare eller förskollärare heta tips. Det finns olika skäl för bristen på utbildade inom dessa ämnen. När det gäller läkarna och tandläkarna så finns det för få utbildningsplatser. Högskoleverket föreslår en utökning med 50 procent fler platser på läkarutbildningen. Bristen på förskollärare har en annan förklaring. Där menar Högskoleverket att det finns tillräckligt många utbildningsplatser men att statusen på jobbet istället behöver höjas. En metod kan vara att öka lönerna för förskollärare.

5000 nya jobb

Några studenter som går en ljus framtid till mötes är högskoleingenjörerna. Högskoleverkets rapport visar att 5 000 högskoleingenjörer behöver examineras varje år under de kommande tio åren för att tillgodose behovet på arbetsmarknaden.

- Högskoleingenjörerna är en stor grupp där nuvarande studenter på utbildningarna inte svarar upp mot tappet, säger Torbjörn Lindqvist, utredare på Högskoleverket, till SvD.

Trycket på högskolorna ökar under lågkonjunktur när många passar på att vidareutbilda sig. Torbjörn Lindqvist varnar.

– Det händer lätt att man utgår från det aktuella läget på arbetsmarknaden. Men om vi gör det idag skulle den bilden bli ganska dyster eftersom det just nu är en orolig arbetsmarknad med många varsel. Vi tittar i stället några år framåt så att prognoserna blir mer långsiktiga, säger han.

Hitta utbildning