Så blir du toppchef

Listan på toppchefernas utbildningar

NYHETER

De har drömjobben. De styr Sverige. Men vilken utbildning har de?

Foto: Sanna Sjöswärd
Eva Hamilton har läst på Journalisthögskolan.

Det finns de som lyckas bra. Och det finns de som kapar de riktiga toppjobben. De som styr Sverige. Höga chefer, ansvariga och vd:ar med makt, framtiden tryggad och löner to die for.

En av världens mäktigaste

En av dem är Annika Falkengren, vd för Skandinaviska Enskilda banken. En av världens mäktigaste kvinnor. 18 år efter att hon klev in på den anrika banken, blev hon verkställande direktör. Men vägen har varit lång. Annika började som trainee och har jobbat sig upp hela vägen.

– Jag läste ekonomi och blev färdig civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering 1987, berättar hon på Stockholms universitets hemsida. Jag kom in på en reservplats.

Civilekonomexamen

En civilekonomexamen är en bred och användbar ekonomisk examen som många toppchefer har i grunden.

– Jag gillade bredden i utbildningen liksom nivån på föreläsarna, berättar Annika Falkengren för su.se. Dessutom var det alltid roligt att jobba ihop med andra studenter i små och stora grupper - studier och fritid flöt ju väldigt mycket ihop.

En civilekonom ska ha genomfört fyra års studier, 240 högskolepoäng, i ekonomi på universitet eller högskola enligt av riksdagen fastlagda krav. Annika Falkengren är inte den enda toppchefen med civilekonomutbildning i grunden. Även Erik H Thedéen, VD för Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och Nicklas Storåkers, VD i Avanza Bank är civilekonomer.

Välj rätt utbildning

Svaren från näringslivets giganter är entydigt. Utbildning ger resultat, men välj rätt. Här är hela listan på toppchefernas utbildningar. Välj rätt inför hösten 2009.

FAKTA

Toppchefernas utbildning

Jan-Eric Sundgren, vd för Volvo, är civilingenjör med inriktning mot teknisk fysik och elektroteknik, och tog examen vid Linköpings tekniska högskola 1974. En kortare period 1975 studerade han företagsekonomi vid dåvarande Högskolan i Karlstad (30 poäng). Han blev även Tekn. Dr i Materialfysik vid Linköpings Universitet i maj 1982.

Eva Hamilton, vd för Sveriges Television, har pluggat på Dag Hammarskjöld College, Uppsala universitet och gått Journalisthögskolan i Stockholm (nuvarande JMK).

Pehr G. Gyllenhammar, före detta vd för Volvo, pluggade på Lunds universitet och tog jurist kandidatexamen från Lunds universitet.

Jorma Ollila, mycket framgångsrik före detta koncernchef för Nokia har tre magisterexamina, ett i ekonomi vid London School of Economics, ett i statsvetenskap vid Helsingfors universitet ett i teknisk fysik vid Tekniska högskolan i Helsingfors. Han var även ordförande för Finlands Studentkårers Förbund (FSF).

Jonas Birgersson, IT-mirakel och före detta vd för IT-konsultföretaget Framfab studerade samhällsgeografi, freds- och konfliktforskning, teknik och krig samt underrättelsetjänstteori vid Lunds universitet.

Christina Stenbeck, leder Stenbecksfären och är styrelseordförande ibland annat Kinnevik, tog en universitetsexamen i ekonomi vid Georgetown University i Washington, D.C. 2002.

Roger Blidmo, var en arkeolog och dataentreprenör som grundade Norn Integrated Computer Systems AB. Disputerad 1982 vid Stockholms universitet på en avhandling om järnåldersbosättningar på Helgö.

Gudrun Antemar, generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten har en jur. kand-examen från Stockholms universitet från 1981.

Nicklas Storåkers, är VD i Avanza Bank sedan 1999. Han har en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm.

Erik H Thedéen, är VD för Nasdaq OMX Stockholmsbörsen sedan april 2008. Han är utbildad till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Leif Östling, VD Scania. civilingenjörsexamen och civilekonomexamen från Chalmers.

Hitta utbildning