Regeringens elitsatsning – ett fiasko

NYHETER

Den nya satsningen på spetsutbildningar i gymnasieskolorna ser ut att bli ett stort fiasko.

Intresset från eleverna har varit minst sagt svalt.

– Två hoppade av direkt, och de som var kvar tyckte att det var en för liten grupp, säger Jessica Reneland vid Fässbergsgymnasiet i Mölndal.

Den här hösten är första året som spetsutbildningarna finns på gymnasieprogrammet. Elever med framstående kunskaper i naturvetenskap, samhällsvetenskap, matematik och humaniora ska, enligt skolverket, få ”stimulans i sin kunskapsutveckling”.

Men intresset från eleverna har varit svalt. Lite för svalt. Enligt Sydsvenskan är det bara två av tio utbildningar som lyckats fylla sina platser.

– Två hoppade av direkt, och de som var kvar tyckte att det var en för liten grupp. Vi tyckte också att det var för få elever för att få en dynamisk lärmiljö, säger Jessica Reneland, gymnasiechef på Fässbergsgymnasiet, till Sydsvenskan.

Nu väljer skolan att lägga ner programmet och i stället sikta in sig på nästa år.

”På sikt blir det nog bättre”

En orsak till det kalla mottagandet tros vara den bristfälliga marknadsföringen, som i sin tur berodde på väldigt knappt med tid. Utbildningarna klubbades igenom bara två veckor innan niondeklassarna skulle vara klara med sina gymnasieval.

– Vi hann inte ut med information till första sökdatumet, men vi hann få ut mer inför omsökningen. På sikt blir det nog bättre när medvetenheten ute på grundskolorna sprider sig, säger Walter Nordkvist på Vasaskolan i Gävle, till Sydsvenskan.

FAKTA

Spetsutbildningar -09

Vasaskolan, Gävle (Humaniora – 16 elever)

Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona (Matematik – 12 elever)

Danderyds gymnasium, (Matematik – 19 elever)

Luleå Gymnasium, (Matematik och naturvetenskap – 16 elever)

Härnösands gymnasium, (Biomedicin – 20 elever)

Globala gymnasiet, Stockholm (Samhällsvetenskap – 30 elever)

Europaskolan, Strängnäs (Naturvetenskap – 13 elever)

Katedralskolan, Lund (Historia – 30 elever)

Polhemskolan, Lund (Fysik – 23 elever)

Program som ej startat

Fässbergsgymnasiet, Mölndal (Samhällsvetenskap – 0 elever)