Hitta din högskola

NYHETER

Hitta din högskola – sorterat på region.

Skåne

Högskolan Kristianstad

Beteendevetenskap Arbetsliv: Organisation, personal och ledarskap

Data, Data/Ljud, Webb/Design

Ekonomi, Ekonomi & Juridik

Måltidskunskap, Mat & Måltid

Teknik, Industriell ekonomi & Maskinteknik

Vård och medicin Hälsovetenskaper

Sjuksköterskeprogrammet

Kronoberg

Växjö Universitet Musik/Musikproduktion

Kalmar

Linnéuniversitetet

Turismekonomprogrammet

Västra Götaland

Chalmers tekniska högskola Chalmers civilingenjörs, kandidat och masterutbildning i Teknisk design

Örebro

Örebro Univeristet

Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet, 180hp

Socionomprogrammet - inriktning mot åldrande och funktionshinder, 210hp

Socionomprogrammet, 210hp

Sjuksköterskeprogrammet, 180hp

Systemvetenskapliga programmet, 180hp

Psykologprogrammet, 300hp

Personalvetarprogrammet, 180hp

Introduktionstermin för ingenjörer, 20v

Ekonomiprogrammet, 180hp

Civilekonomprogrammet, 240hp

Arbetsterapeutprogrammet - distans, 180 hp

Stockholm

Stockholms Universitet