Så jobbar svenska högskolor mot smittan

NYHETER

Svininfluensan har tagit två liv i Sverige, men än så länge har den storskaliga spridningen uteblivit.

Det hindrar dock inte landets högskolor och universitet från att höja beredskapen.

– Det är vår ordinarie krisledningsorganisation som har antagit sig detta, säger Hans Beckberg vid Chalmers högskola i Göteborg.

I USA sprids smittan som en löpeld genom Campus-korridorerna med många inneboende studenter. Svenska lärosäten har än så länge varit förskonat från en större smittospridning, men landets högskolor försöker ändå ligga i framkant.

– Det är väldigt svårt att planera när vi inte vet hur läget kommer att se ut. När situationen kommer får vi ta tag i problemet. Vi har dock en krisorganisation som träffas en gång i veckan och diskuterar hur vi ska förbereda oss, säger Lena Edvardsson på KTH i Stockholm, till nyteknik.se.

”Lutar oss mot primärvården”

På Chalmers i Göteborg har man gjort en planering för hösten och våren som kommer.

– Det är vår ordinarie krisledningsorganisation som har antagit sig detta. Vi är dock inga läkare utan lutar oss mot primärvården, säger Hans Beckberg till nyteknik.se.

Informerar via webben

Många universitet och högskolor använder webben för att informera om smittan och hur man på bästa sätt undviker den.

”Influensan är en samhällsangelägenhet och Stockholms universitet uppmanar sina studenter och medarbetare att följa de rekommendationer som Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen utfärdat för att undvika smitta”, står det att läsa på Stockholm universitets hemsida.

”Beredskap inför högre frånvaro”

Även Lunds universitet har rikligt med information på hemsidan samt en arbetsgrupp som jobbar för att löpande informera studenterna.

”Utgångspunkten är att verksamheten ska bedrivas som vanligt, utan inskränkningar i undervisning och forskning. Universitetet ska dock ha beredskap inför högre frånvaro bland anställda och studenter”.

FAKTA

Smittskyddsinstitutets tips:

Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka.

Om du själv är sjuk, håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de smittas.

Om du är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra andra ärenden.

Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du slänger i en soppåse.

Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.

Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt. Det kan också vara effektivt.

Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkat ta i något föremål som influensavirus nyligen fastnat på.

Hitta utbildning