Här tjänar kvinnor snart som män

Foto: sxc.hu
NYHETER

Snart är orättvisa löneskillnader mellan män och kvinnor utjämnade i Göteborgs kommun.

På tio år har kvinnor i Göteborg hämtat in 1 000 kronor i genomsnitt och tjänar nu 92 procent av männens medellön.

Därmed är kommunens mål i stort sett uppnått.

Sedan år 2000 har Göteborgs kommun haft en målsättning att utjämna osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

– Vår definition av osakliga löneskillnader är de löneskillnader som föreligger mellan män och kvinnor när man tagit hänsyn till de löner som styrs av marknaden, säger Björn Seve, förhandlare på Göteborgs Stads personalenhet till tidningen Vårt Göteborg.

Och man har lyckats. För närmare tio år sedan tjänade kvinnor i genomsnitt 85,4 procent av männens medellön och fick därmed knappt 3 000 kronor mindre i månaden. År 2009:s lönestatistik är en klart trevligare läsning

Närmar sig männens löner

Statistiken visar att kvinnorna närmat sig männens löner avsevärt. Kvinnor i Göteborg tjänar numera i genomsnitt 92 procent av männens medellön. Detta innebär att kvinnor hämtat upp 1 000 kronor i genomsnittslöner på nästan tio år.

Göteborgs kommun bedömer att löneskillnaderna är utjämnade vid 92,2 procent och därmed är målet så gott som avklarat.

Finns fortfarande mer att åtgärda

Att kvinnor ska tjäna lika mycket som männen i Göteborg har aldrig varit målet för kommunen. Det har en naturlig förklaring i att de flesta kommunanställda arbetar inom kvinnodominerade yrken i vård och omsorg, som inte kräver eftergymnasial utbildning.

Lägre utbildning betyder också lägre lön. Men fortfarande finns kvinnodominerade yrken inom stan där lönenivåerna behöver höjas.

– Det handlar om enskilda yrken där vi inte tycker att löneutvecklingen stämmer med vår lönepolitik. Det gäller socialsekreterare med specialkompetens, behandlingsassistenter, förskollärare och fritidspedagoger, säger Björn Seve till Vårt Göteborg.

Jens Oscarsson, Minimedia