Hanna har krig på schemat

Nu är Försvarshögskolan öppen för civila studenter.

NYHETER

Förutom att det står ”skyddsobjekt” på en av dörrarna, tycker inte Hanna Karlsson att Försvarshögskolan skiljer sig nämnvärt från andra universitet. Det skulle vara alla militärer i korridorerna då.

Foto: Privat

Försvarshögskolan har funnits i nästan 200 år, men har hittills varit förbehållit militärer. De civila studenterna har varit få, men den 1 januari i år blev Försvarshögskolan en statlig högskola och nu ska antalet vanliga studenter bli många fler, hoppas skolledningen. Men vem väljer att läsa här istället för på ett vanligt universitet?

– Jag tycker att området säkerhetspolitik och folkrätt är väldigt intressant och därför är denna kurs med fokus på internationell samverkan och krishantering spännande, säger Hanna Karlsson.

Jurist med spetskompetens

Hon läser b-kursen i statsvetenskap med inriktning mot internationell samverkan och krishantering den här terminen. Hon är även snart färdigutbildad jurist från Uppsala universitet och läser på Försvarshögskolan för att få extra spetskompetens. Till jul kommer hon att ta dubbla examen.

– Jag vill jobba som jurist inom folkrätt, kanske på något departement eller inom försvaret, om jag får drömma fritt.

Sommaren 2005 flyttade Försvarshögskolan till nya lokaler och är sedan dess granne med KTH i Stockholm.

– Om man ska jämföra med Uppsala universitets lokaler så är lokalerna här otroligt fina, det är fräsch miljö och ett välsorterat bibliotek, tycker Hanna Karlsson. Att man här, till skillnad från juridiska biblioteket i Uppsala, faktiskt får låna hem böckerna ser hon som en stor fördel.

Pluggar ihop med officerare

Det militära arvet märks inte i form av kanoner eller statyer, men väl i korridorerna.

– Miljön är som vilken som helst, men det är en massa militärer här. Det är roligt att vi samläser ihop med försvaret, den här kursen går vi ihop med en officer. Det är kul, man får en inblick i den världen.

FAKTA

Hanna Karlsson

Namn: Hanna Karlsson

Ålder: 24 år

Hemort: Uppsala

Studieort: Stockholm/Uppsala

Pluggar: Statsvetenskap med inriktning mot internationell samverkan och krishantering