Studenternas skuld: 183 miljarder kronor

”Det är svårt för många
studenter att få jobb”

NYHETER

Lågkonjunktur och svårt att få jobb. Då väljer svenskarna utbildning – och studielån.

– Från 2002 till 2008 minskade nyutlåningen till studenter, men det kommer att ändras i år, säger Klas Elfving på CSN.

Svenskarna ser till att använda lågkonjunkturen till att investera i utbildning. Ansökningarna till högskolan har ökat med 23 procent jämfört med samma period förra året, skriver nyteknik.se.

Och när antalet högskolestuderande ökar – ökar också skuldberget hos CSN, Centrala studiestödsnämnden.

– Från 2002 till 2008 minskade nyutlåningen till studenter, men det kommer att ändras i år, säger Klas Elfving på CSN till nyteknik.se.

– Det är svårt för många studenter att få jobb, vilket bidrar till att fler och fler tar lån.

Miljardskulder

Och det syns i statistiken. Enligt Statistiska centralbyrån är svenskarnas gemensamma studieskuld i dagsläget uppe i 183 miljarder kronor, vilket gör den till den tredje vanligaste lånetypen i Sverige, skriver nyteknik.se.