Så ser jobben ut i framtiden

De ser trenderna på arbetsmarknaden

NYHETER

Funderar du på en karriär som vindkraftstekniker eller apotekstekniker?

Då har du antagligen lätt att få jobb i framtiden – åtminstone om Yh-myndighetens senaste analys stämmer.

– Vissa helt nya yrken kommer att dyka upp de närmsta åren och en del andra kommer att ändra innehåll, säger Linda Wiklund marknadsanalytiker på Yh-myndigheten.

Utbildningarna på Yrkeshögskolan ska motsvara de behovs som finns på arbetsmarknaden. Därför arbetar Yh-myndigheten med att analysera trender som kan påverka arbetslivets efterfrågan på utbildade inom olika yrken de närmaste 3-5 åren.

I oktober anordnade de en konferens om arbetsmarknadens framtid där ett flertal olika branscher var representerade. Linda Wiklund marknadsanalytiker omvärldsanalytiker på Yh-myndigheten var en av de som presenterade deras analyser över vilka behov som kommer finnas i framtiden.

– Den tekniska utvecklingen driver på och då blir det förändringar snabbt. Ett exempel på det är yrkesutbildningar i applikationsutveckling. Det behovet fanns överhuvudtaget inte för bara något år sedan, säger hon.

Senaste analysen

I maj i år släppte Yh-myndigheten sin analys över vilka yrken som det kommer bli brist på i framtiden. Bland yrkena där de såg ett behov fanns bland annat lokförare, vindkraftstekniker, apotekstekniker, och olika roller inom äldreomsorgen.

– En annan yrkesgrupp där vi kunde se ett behov var illustratörer. För dem gällde de en helt ny bransch där dataspelsbolag efterfrågar duktiga illustratörer, säger Linda Wiklund.

Nästa analys om framtidens arbetsmarknad kommer under våren 2011.