Titta: Här är yrkena där du kan få jobb

Se Arbetsförmedlingens lista

Foto: BJÖRN LINDAHL
Lärare och sjuksköterska är två av yrkena där det Arbetsförmedlingen förutspår att det kommer vara brist på arbetskraft om fem till tio år.
NYHETER

Vill du utbilda dig till ett yrke där prognosen ser ljus ut för att få ett jobb?

Då ska du satsa på att bli sjuksköterska, läkare eller lärare.

Enligt Arbetsförmedlingen är det några av yrkena där det kommer bli arbetsbrist om ett par år.

Varje år ger Arbetsförmedlingen ut en rapport för hur arbetsmarknaden ser ut det kommande året och även hur det beräknas se ut på fem till tio års sikt.

Under 2014 räknar Arbetsförmedlingen med att drygt 1 300 000 rekryteringar genomförs.

De som har arbetslivserfarenhet och är utbildade kommer att möta en god arbetsmarknad inom flera yrken, men inom ett antal yrkesområden blir konkurrensen om jobben fortsatt hård.

”Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad”

De som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning eller att de som har en inriktning på sin utbildning mot yrken där konkurrensen om jobben är mycket stor får fortsatt svårt att få jobb.

– Det blir allt tydligare att arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. En grupp arbetssökande får ett arbete snabbt och upplever konkurrensen om jobben som liten, exempelvis inom IT-yrken, högskoleyrken inom hälso- och sjukvård samt teknikyrken, men också inom flera gymnasiala yrkesutbildningar. Å andra sidan innehåller arbetsmarknaden en grupp arbetssökande som möter en mycket kärv arbetsmarknad, säger Håkan Gustavsson, analytiker vid Arbetsförmedlingen i ett pressutskick.

Här råder det överskott och brist

Under det kommande året kommer det vara störst brist på arbetskraft inom yrken som exempelvis förskollärare, byggnadsplåtslagare eller sjuksköterskor inom psykiatrisk vård.

Yrken som får det tufft, där det råder störst överskott på arbetskraft, är till exempel journalister, städare och vårdbiträden.

För dig som ska börja plugga och vill utbilda dig inom ett yrke där det väntas bli brist på arbetskraft de närmsta fem till tio åren listar prognosen tio yrkesområden. Bland annat receptarier, undersköterskor och läkare.

Se hela listan här intill.

FAKTA

Störst brist på arbetskraft under det kommande året

Datayrken som kräver högskoleutbildning

Ingenjörer/tekniker inom gruvteknik

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård

Läkare

Övriga specialistutbildade sjuksköterskor

Civilingenjörer med olika inriktningar

Kockar med gott renommé eller specialistkunskap

Förskollärare

Byggnadsplåtslagare

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Specialpedagoger

Lastbilsmekaniker

Gymnasielärare yrkesämnen

Störst överskott på arbetskraft under det kommande året

Matroser

Fotografer

Journalister

Barnskötare

Vårdbiträden

Administratörer och sekreterare

Försäljare dagligvaror/fackhandel

Vaktmästare

Lagerarbetare

Fordonsmontörer

Städare

Yrkesområden och yrken där det väntas bli brist på arbetskraft på fem till tio års sikt

Teknikyrken

Datayrken

Läkare

Specialistutbildade sjuksköterskor

Undersköterskor

Receptarier

Tandvårdsyrken

Flera läraryrken

Kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete

Flertalet byggyrken

Källa: Arbetsförmedlingen

ARTIKELN HANDLAR OM