Listan: Utbildningarna som inte håller måttet

Undersökningen avslöjar

NYHETER

Hälften av landets läkarutbildningar håller inte måttet.

Och sju av Sveriges utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen är bristfälliga.

Det avslöjar Universitetskanslersämbetet i en ny undersökning.

Foto: sxc.hu

Universitetskanslersämbetet har granskat kvaliteten på sex av landets läkarutbildningar och hälften av av dem passerade inte nålsögat.

Det är läkarutbildningarna i Göteborg, Umeå och Uppsala som Universitetskanslersämbetet ifrågasätter kvaliteten.

Riskerar att förlora examenstillståndet

Alla de som har svagheter i kvaliteten handlar det om att examensmålen har brister. Nu måste skolorna åtgärda bristerna inom ett år för att inte förlora sitt examenstillstånd.

De andra tre läkarutbildningarna får betyget hög kvalitet, vilket betyder att ingen når upp till den högsta nivån; "mycket hög kvalitet”.

Även Sveriges 49 utbildningar som ger en sjuksköterskeexamen och kandidatexamen inom omvårdnad samt omvårdnads- och vårdvetenskap har granskats. Där handlar det om sju utbildningar som är bristfälliga. Där handlar det om  att studenternas examensarbeten saknar vetenskaplig grund och även där har universiteten ett år på sig att åtgärda detta för att inte förlora examenstillståndet.

Se listan här under med omdömena för läkar- samt sjuksköterskeutbildningarna

FAKTA

Mer om resultatet

Läkarutbildningar

Göteborgs universitet

Läkarexamen: Bristande kvalitet

Karolinska institutet

Läkarexamen: Hög kvalitet

Linköpings universitet

Läkarexamen: Hög kvalitet

Lunds universitet

Läkarexamen: Hög kvalitet

Medicin – kandidatexamen: Bristande kvalitet

Medicin – masterexamen: Bristande kvalitet

Umeå universitet

Läkarexamen… Bristande kvalitet

Idrottsmedicin – magisterexamen:Bristande kvalitet

Uppsala universitet

Läkarexamen: Bristande kvalitet

Örebro universitet

Medicin – kandidatexamen: Hög kvalitet

Medicin – magisterexamen: Hög kvalitet

Medicin – masterexamen: Hög kvalitet

Sjuksköterskeutbildningarna

Blekinge tekniska högskola

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen: Hög kvalitet

Ersta Sköndal högskola

Sjuksköterskeexamen:Hög kvalitet

Vårdvetenskap – kandidatexamen:Hög kvalitet

Göteborgs universitet

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen: Hög kvalitet

Högskolan Dalarna

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen: Hög kvalitet

Högskolan i Borås

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Vårdvetenskap – kandidatexamen: Hög kvalitet

Högskolan i Gävle

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnadsvetenskap – kandidatexamen: Hög kvalitet

Högskolan i Halmstad

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen: Hög kvalitet

Högskolan i Jönköping

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen: Hög kvalitet

Högskolan i Skövde

Omvårdnad – kandidatexamen: Hög kvalitet

Högskolan Kristianstad

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen: Hög kvalitet

Högskolan Väst

Sjuksköterskeexamen: Bristande kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen:Hög kvalitet

Karlstads universitet

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen:Hög kvalitet

Karolinska institutet

Sjuksköterskeexamen:Hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen Hög kvalitet

Linköpings universitet

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen: Hög kvalitet

Linnéuniversitetet

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Vårdvetenskap – kandidatexamen:

Mycket hög kvalitet

Luleå tekniska universitet

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen: Hög kvalitet

Lunds universitet

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen: Hög kvalitet

Malmö högskola

Sjuksköterskeexamen: Mycket hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen: Bristande kvalitet

Mittuniversitetet

Sjuksköterskeexamen Bristande kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen Bristande kvalitet

Mälardalens högskola

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Vårdvetenskap – kandidatexamen: Hög kvalitet

Röda Korsets högskola

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnadsvetenskap – kandidatexamen: Hög kvalitet

Sophiahemmet högskola

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnadsvetenskap – kandidatexamen: Bristande kvalitet

Umeå universitet

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Omvårdnad – kandidatexamen: Bristande kvalitet

Uppsala universitet

Sjuksköterskeexamen: Hög kvalitet

Vårdvetenskap – kandidatexamen:Bristande kvalitet

Örebro universitet

Sjuksköterskeexamen:Hög kvalitet

Omvårdnadsvetenskap – kandidatexamen: Hög kvalitet

Källa: Universitetskanslersämbetet

ARTIKELN HANDLAR OM