Redan "vinterpris" på elen

Tror inte på samma pris som förra vintern

TEKNIK

Redan nu är det ”vinterpris” på elen. Men elbolaget Telge Energi spår lägre rörligt elpris under november och tror inte på samma extremt höga elpris i vinter som i fjol.

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool blev i oktober 47,6 öre per kilowattimme. Det är samma nivå som i september. Samtidigt är nivåerna låga i vattenmagasinen i både Sverige och Norge. Men blötare väder väntar, det är varmare än normalt och kärnkraftverken går i gång och är snart uppe i 70 procent av sin kapacitet.

Rekommenderar rörligt

Telge Energi rekommenderar fortfarande rörligt elpris, trots förra vinterns extrema pristoppar. Det rörliga elpriset spås i november bli cirka 10 procent lägre än i oktober. Flera elbolag har efter förra vinterns extremer tagit fram avtal som innebär att kunden har kvar sitt rörliga avtal men med ett tak som skydd för extrema elpriser. Men den försäkringen kostar förstås en del. Bolaget tror också att risken för extrema elpriser denna vinter är liten och att elpriset på elbörsen kommer att ligga strax under 50 öre under vintermånaderna januari till mars. På det läggs skatter och avgifter på kundens pris.

Olika prisområden

Samtidigt varnar bolaget för effekterna av att landet delas in i olika prisområden. Det försämrar konkurrensen menar bolaget. I norra Sverige produceras det mesta av elen samtidigt som södra Sverige står för huvuddelen av förbrukningen. Vattenfall kommer att få näst intill monopolställning i norr och i prisområde tre, som bland annat omfattar Stockholm, är motsvarande siffra nästan 50 procent.

Indelningen är ett steg i fel riktning och ett beslut som inte tagit hänsyn till privat- och företagskunder i södra Sverige, anser bolaget.

En rapport från Energimyndigheten visar samtidigt att de tre stora eljättarna, Vattenfall, Eon och Fortum, har ökat sin sammanlagda marknadsandel på elhandel från 48 till 52 procent. Det är en trend som måste brytas menar bolaget.

TT