Superhusen som kan sänka kostnaden – med 70 procent

Byggda med fyra skikt isolering

TEKNIK

Superhusen kan sänka uppvärmningskostnaderna med 70 procent.

Hemligheten är ytterväggar med fyra skikt.

Foto: Marcus Möller

I och med klimatdebatten och stigande energipriser har intresset för energieffektiva byggnader ökat. Ett företag som har nappat på idén är Carpenter i Mälardalen. De har byggt sex så kallade passivhus i området Skultuna i Västerås.

Enligt dagens normer får ett normalbyggt hus max använda max 110 kilowatt energi per kvadratmeter och år exklusive hushållsel. För de nybyggda husen i Skultuna är målet satt till 30 kilowatt.

– För att nå den nivån fokuserade vi bland annat på bra isolering och konstruktioner med låga energiutsläpp. Ytterväggskonstruktionen är gjord i fyra skikt, säger Enes Bilalovic vd på Carpenter.

Enligt han berättar att husen så täta att de i praktiken inte kan börja brinna.

Att husen är byggda med fyra skikt isolering innebär också att de är helt ljudisolerade.

- Det kan stå en grävmaskin utanför fönstret och väsnas men inifrån hör man ingenting. Där är det helt tyst, säger Enes Bilalovic.

Annika Jeppsson/Minimedia