Dokusåpaläkaren anmäld – utan åtgärder

NÖJE

Anmälningar mot Carl Troilius som ansvarsnämnden lämnat utan åtgärd:

55-årig man genomgår näsoperation hösten 2001.

Han menar att operationen förstört hans näsa och en ärrkorrektion utförts på felaktigt sätt.

37-årig kvinna genomgår bröstoperationer hösten 1998 och hösten 1999.

Hon reagerar på att brösten hamnat alldeles för långt ut på sidorna och låter göra ett nytt ingrepp. Då går en nål av och gör ett mycket större snitt än planerat. Kvinnan plågas av ständig ömhet och måste flytta proteserna när hon ändrar liggläge.

40-årig kvinna genomgår bröstoperation våren 1998.

Hon menar att hon inte blivit informerad om riskerna med operationen och därför drabbats av smärtor och men: brösten har ingen vacker form, nästan som ett missprydande ärr.

59-årig kvinna gör våren 1994 den första av flera ansiktslyftningar.

I anmälan skriver hon att lyftningarna, som Troilius ansett riskfria, har medfört besvär att kontrollera vänstra delen av ansiktet. Dessutom vaknade hon för tidigt ur narkosen vid ett tillfälle och kände stor smärta.

Naveln kom snett

72-årig kvinna genomgår våren 1992 bukplastikoperation i kombination med fettsugning.

Naveln hamnade något till vänster på magen – som var lika stor som tidigare. I bedömningen av ärendet skriver nämndens sakkunnige att operationen borde skett på ett annat sätt, även om det inte kan betraktas som felbehandling. Det riktas också kritik mot brister i journalföringen.

58-årig kvinna gör den första av flera ansiktslyftningar hösten 1994.

Hon menar att operationerna varit undermåliga. Dessutom har Troilius uppträtt otrevligt och arrogant mot henne och fört journalanteckningar som inte stämde med verkligheten.

Kvinna blev hålkindad

22-årig kvinna anmäler Troilius för felaktigheter i samband med näsplastik den 9 juni 1993.

Troilius delges anmälan först 12 juni 1995 och då kan den inte behandlas. Den berörda läkaren måste få underrättelse inom två år.

74-årig kvinna genomgår fettsugning och ansiktslyftning hösten 1993.

Hon blir sövd med narkos, trots att man tidigare sagt att sömnmedel skulle användas. Kvinnan menar att läkaren gjort ett större ingrepp än vad som var bestämt. Hon blir så hålkindad i ansiktet att hennes bekanta undrar om hon är sjuk.

Missformade bröst

24-årig kvinna genomgår två bröstoperationer hösten 1992.

Hon menar att Troilius misslyckats med operationerna genom att brösten blivit missformade. Dessutom var fickorna för proteserna för stora och gick in under armhålan.

Nämndens sakkunnige skriver att resultatet av operationerna inte är tillfredsställande på grund av missbedömning från Troilius sida.

25-årig man genomgår två näsoperationer våren och sommaren 1991.

Hans anmälan tas inte upp till prövning eftersom den inkommit till nämnden för sent, det vill säga mer än två år efter operationerna.

Fotnot: Dessutom pågår ett ärende mot Carl Troilius som inkom till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i november 2002. Beslut har ännu inte tagits.