Piercing i munnen kan skada tänderna

NÖJE

Piercing i munnen kan vålla svåra skador på tänderna. Ytterligare en komplikation är inflammation i tungan, som i värsta fall kan svullna upp kraftigt.

Det här framgår av en genomgång av den medicinska litteraturen om munpiercing som gjorts vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

Enligt rapporten, som refereras i Skånska Dagbladet, är tungpiercing den vanligaste orsaken till yttre tandskador hos unga. Man går och hamrar med smycket mot tanden tills det uppstår en spricka, eller gnuggar smycket mot tandytan så att små delar slits bort. Andra obehagligheter man kan drabbas av är allergier, onormalt ökad salivproduktion, blödningar eller nervskador.

- Jag tror inte att folk är medvetna om de allvarliga risker som finns med piercing, det är dem vi vill belysa, säger tandläkarstuderande Anna Isacksson till tidningen. Hon har gjort studien tillsammans med kamraten Johanna Andersson.

Deras slutsats är att tandvården måste ge tydligare information till piercade patienter.