Du får betalt per centimeter

Långa och snygga tjänar mer pengar

NÖJE

Är du lång och snygg?

Grattis! Då har du större möjligheter att göra karriär och tjäna mycket pengar.

Det visar en rapport som den amerikanska centralbanken gjort.

Foto: AP
Både lång och snygg – Claudia Schiffer ligger bra till i löneförhandlingarna.

I sin rapport har banken sammanställt forskning som gjorts på sambandet mellan människors yttre och hennes framgångar i yrkeslivet. Resultatet är entydigt: det betalar sig att vara lång och snygg.

Cheferna för USA:s 500 största företag visade sig i genomsnitt vara 7,6 centimeter längre än medelamerikanen. Hela 30 procent av cheferna var minst 188 cm långa – i hela USA är det bara 3,9 procent av befolkningen som är så långa.

Det är inte bara på chefsnivå som längden gjorde skillnad. Även bland manliga arbetare så steg lönen med i genomsnitt 1,8 procent för varje 2,5 centimeter. Då har man ändå tagit hänsyn till andra faktorer som man vet brukar spela in, såsom föräldrars löne- och utbildningsnivå.

Skillnad på 14 procent

En annan studie som tas upp i rapporten visar att fula människor tjänar mindre än medelsnygga människor – som i sin tur tjänar mindre än riktigt snygga människor. Forskare hade delat upp människor i tre grupper efter utseende, under, över och på genomsnittet. Löneskillnaden mellan de med utseendet emot sig och de som ansågs ligga över genomsnittet var så stor som 14 procent.

Den här typen av löneskillnader hittade man i alla yrkeskategorier.

Bättre självförtroende

De långa och snyggas högre löner är inte nödvändigtvis oförtjänta. Forskning visar att många av dem faktiskt är mer produktiva i sitt arbete, möjligen för att de ofta har bättre självförtroende och därigenom är bättre på att kommunicera.

Men det behöver inte vara den enda förklaringen.

– Kanske kan man förklara det med en större produktivitet, eller så kan det handla om ren diskriminering från arbetsgivarnas sida – vilket det är vet vi inte idag, säger Michael Owyang, som tillsammans med Kristie M. Engemann har skrivit rapporten, till MSNBC.com.

Anna Andersson